نظام ارجاع و پزشکی خانواده باعث بهبود کیفیت خدمات سلامت می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا اعرابی درباره نظام ارجاع و پزشکی خانواده گفت: نظام ارجاع و پزشکی خانواده یک نظام مترقی برای خدمات سلامت محسوب می‌شود و در بسیاری از کشورها تجربه شده و در حال اجراست. بر این اساس، همه افراد جامعه و بیمه شدگان تحت پوشش پزشکان خانواده قرار گرفته و خدمات مراقبت‌های عمومی مربوط به خدمات سطح اول سلامت و خدمات سرپایی را با مراجعه به پزشکان خانواده دریافت می‌کنند. این پزشکان در کنار افراد هستند تا به ارتقای سلامتی خانواده‌ها کمک کرده و از بیمار شدن آنها پیشگیری کنند.

مدیرکل دفتر هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ادامه داد: این پزشکان در جهان، پزشکان آموزش دیده‌ای هستند که این خدمات را ارائه می‌دهند و همچنین آموزش‌های لازم را در مورد نیازهای مردم دیده‌اند. در صورتی که افراد نیازمند دریافت خدمات سلامت در سطح دو و سه باشند، توسط پزشکان خانواده ارجاع شده و خدمات بستری را نیز دریافت می‌کنند.

وی افزود: خدمات پزشکان خانواده در بیش از 60 کشور در حال ارائه است. در کشور ما نیز از سال 1384 در جمعیت روستایی و عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت اجرا شده و در دو استان مازندران و فارس برای جمعیت شهری نیز اجرا شده است. در این دو استان نیز مشاهده می‌شود که شاخص‌های سلامت وضعیت بهتری دارد، در سازمان بیمه سلامت نیز یکی از برنامه‌های راهبردی این است که نظام ارجاع و پزشکی خانواده و سطح بندی اجرا شود. در سطح بندی خدمات، افراد می‌توانند به پزشکان عمومی مراجعه کرده و برای دریافت خدمات تخصصی باید با ارجاع پزشک برای خدمات تخصصی مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت اعرابی در پایان گفت: اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده می‌تواند منجر به مدیریت بهینه منابع شده و همچنین باعث ارتقای سلامت جامعه می‌شود، نظام ارجاع الکترونیک به صورت آزمایشی در استان گلستان اجرایی شده و بعد از مشخص شدن نتایج آن، می‌توان این اقدام را در سایر استان‌ها نیز اجرا کرد. نظام ارجاع و پزشکی خانواده جزو تکالیف قوانین برنامه توسعه است.

پایان پیام/

مطالب مشابه