پیامدهای منفی گرمای جهانی بر سلامت زنان باردار
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تغییرات آب و هوا تهدیدی مستقیم برای سلامت انسان است و شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می‌دهد زنان باردار در تابستان های گرم نسبت به تابستان های معمولی آسیب پذیرتر هستند.

تجزیه و تحلیل ۷۰ مطالعه از سراسر جهان نشان داده است که افزایش دما در دوران بارداری با افزایش موارد اندکی از زایمان زودرس و مرده زایی به ویژه در کشورهایی با درآمد کم و متوسط مرتبط است.

هرچند این خطر به نسبت ناچیز است اما محققان نگران هستند که این موضوع تاثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی در آینده داشته باشد به ویژه آنکه تغییرات اقلیمی با موج شدید و متداول گرما همراه خواهد بود.

محققان اظهار داشتند: همانطور که به کودکان، میانسالان و افرادی با بیماری زمینه ای در مورد خطرات ناشی از گرمای شدید هشدار داده شده است باید زنان باردار نیز نسبت به خطرات گرمای جهانی هوشیار باشند.

به گزارش ایسنا در دوران بارداری بدن با نیازهای جدیدی روبرو می شود که بر اساس آن فعالیت قلب بیشتر شده، دمای داخلی بدن افزایش یافته و در نتیجه بدن را در برابر استرس شدید، خستگی و از بین رفتن آب بدن آسیب‌پذیر می‌کند. در چنین شرایطی مدیریت و کنترل کردن عوامل تاثیرگذار بیرونی اهمیت بسزایی پیدا می‌کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه