هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان / ایوان مدائن را، آیینه عبرت دان
اول: آیا خود را متعهد به حفظ امنیت سلامت ملت میدانید؟ اگرجوابتان بلی است براساس چه مبنایی به این مهم پای بندید؟ قانون؟ تعهدات و تحقیقات بین المللی؟ نظر اساتید ، انجمنهای علمی، کارشناسان و عقلا؟ یا دستورالعملهای خلق الساعه و خلاف قانون که شائبه منفعت تعداد معدودی از اعضا یک صتف خاص را به ذهن متبادر می کند؟؟

دوم: آیا از نظر شما هدف وسیله را توجیه می کند؟ اگر خیر، که قطعا پاسخ هر انسان شرافتمند متعهد و دیندار باید چنین باشد، چرا جلو اقدامات به ظاهر خودسرانه خلاف قانون، اما طبق شنیده ها بنابه دستور ، از سوی بازرسان خود را نمیگیرید؟
اقداماتی از قبیل تماس گرفتن با مددجویان تحت پوشش مراکز درمان سو مصرف مواد از سوی بازرسان که برهم خوردن زندگی مشترک برخی از آن مددجویان به همین دلیل در گذشته مسبوق به سابقه است و ماجرای مواردی از آن حتی تا وزارت بهداشت هم کشیده شد.

همان جاییکه که بازرس تحت امر دانشگاه با تفرعن به صندلی تکیه میزند و درمقابل اعتراض مسئول فنی پاسخ میدهد: میخواهید از قاضی کشیک تلفنی مجوز بگیرم؟؟

بنظر شما آیا هر اقدام قانونی در حیطه خانوادگی افراد، اخلاقی و مشروع هم هست؟ که برای پاپوش دوختن برای مراکز درمان اعتیاد بازرسان شما با یا بدون دستور قاضی به بیماران تلفن بزنند، برای مراکز تله بگذارند و بیماری را به مرکز بفرستند که با اصرار دروغ بر بدحالی و تحت درمان بودن در شهرستان دیگر، درخواست دریافت دارو از مراکز بکند، بعد اگر مرکز ازهمه جا بیخبر، سلامت مراجع دروغین را بر اجرای پروتکلی که در آن مشکلات بسیاری هست ترجیح دهد، بازرسان شما بلافاصله آنرا بعنوان تخلف صورتجلسه کنند تا پاپوشی برای مراکز مذکور بسازند و از این جزء ، یک شاکله کلی را زیر سوال ببرند؟

سوم: از تقابل صنفی پزشک و داروساز، چه کسانی منتفع می شوند؟ اگر نمیدانید که(انشالله چنین نباشد) وای به حال ملتی که اختیار تولیت سلامتشان با شماست، و اگر میدانید چرا شان تولیت سلامت را در حد تقابل دو صنف تنزل میدهید و بعنوان  سیاستگذار، بجای داشتن دیدگاه جامعه نگر و کلان، خود را درجایگاه دعوای حقوقی ای قرار میدهید که همه کارشناسان حوزه درمان اعتیاد و علمای حقوق و نمایندگان دلسوز مجلس، بر نادرستی نظر شما و تالی های فاسد آن صحه می گذارند؟

جناب دکتر نمکی، وزیر محترم، بارها بر پایبندی خود به شرع و اخلاق وقانون و دستورات رهبری تاکید کرده اید، آیا حاضرید در پیشگاه ملت و رهبر، مردانه بایستید و از عملکرد سازمان غذا دارو در این مقوله دفاع کنید و تضمین بدهید برخلاف نظر همه اساتید و کارشناسان نه غیرقانونی است و نه تالی فاسد دارد؟
پاسخ شما برای نسلهای بعد ثبت خواهد شد و خوب می دانید هیچ فرد معتقد به معاد، آخرت خود را به دنیای کسی نمی فروشد.

بیصبرانه منتظر پاسختان در اسرع وقت هستیم.

راهی بزن که آهی برساز آن توان زد
شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

با تجدید احترام

۲۱آبان ۹۹

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه