نماینده سازمان نظام پزشکی در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر حکم ابلاغی سعید نمکی در ذیل آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام زشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه