رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی ابقا شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پیام کبیری

باعنايت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ در سمت «ریيس مركز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي» ابقا مي‌گرديد. انتظار دارم با تشريك مساعي و بهره‌گيري از صاحب‌نظران و كارشناسان حوزه تخصصي و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، ضمن ساماندهي لازم و تقويت ساز و كارهاي اجرايي در تحقق مأموريت‌هاي محوله بويژه نهادينه‌سازي فنآوري اطلاعات و تكميل سامانه الكترونيك تحقيقات و فنآوري در سايه عنايات الهي موفق و مؤيد باشيد. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه