رییس دفتر توسعه فناوری سلامت ابقا شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

"جناب آقای دکتر وطن پور رییس محترم دفتر توسعه فناوری سلامت

نظر به سوابق ارزشمند اجرایی – دانشگاهی جنابعالی و بویژه تجربیات گرانقدر شما در صنایع دارویی کشور بدینوسیله بعنوان "رییس دفتر توسعه فناوری سلامت" ابقاء می‌شوید. امیدوارم با درایت جنابعالی و همکاران این حوزه موجب رشد شکوفایی در فناوری دارویی – تجهیزات پزشکی و فناوریهای بیولوژیک کشور گردیم". ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه