لزوم ارائه واکسن، آزمایشات و روش‌های جدید درمانی کووید۱۹به همه نیازمندان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، آنتونیو گوترش در این پیام گفت: همه گیری کووید۱۹ به ما نشان داده  تا چه حد داشتن نظام های سلامت توانمند برای همه کشورها مهم است که بتوانند به تمامی جمعیت خدمات با کیفیت در هرزمان و مکان ارائه دهند.

دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: امسال، فاجعه ای را مشاهده کردیم که وقتی امکانات سلامت  تحت تأثیر یک بیماری جدید، بسیار عفونی و اغلب کشنده قرار می‌گیرد و هنگامی که تلاش برای رفع این شرایط اضطراری بدین معناست که نظام های سلامت بسیارتحت فشار قرارگرفته اند، دیگر نمی توانند سایر خدمات ضروری مانند غربالگری سرطان، واکسیناسیون معمول و مراقبت از مادران و نوزادان را ارائه دهند.

وی تصریح کرد:‌ اگر می خواهیم به هدف خود برای دستیابی به پوشش همگانی سلامت   تا ۲۰۳۰ برسیم، باید کارهای بیشتری انجام دهیم. این به معنای بیشتر هزینه کردن برای سلامت است. اما این همچنین به معنای بهتر هزینه کردن برای حمایت از کارمندان سلامت و تقویت زیرساخت ها برای جلوگیری از بیماری ها و ارائه مراقبت های  سلامت  نزدیک به خانه، در جامعه است. سرمایه گذاری درنظام های سلامت همچنین آمادگی و واکنش کشورها به موارد اضطراری سلامت را در آینده بهبود می بخشد.

گوترش گفت: موارد اضطراری سلامت تأثیرات نامتناسبی بر جمعیت به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر دارد. زمانیکه واکسن،  آزمایشات و روش های جدید درمانی کووید۱۹ ارائه می شوند، همه نیازمندان باید به آن ها دسترسی داشته باشند. همه گیری امسال به ما نشان داده است تا زمانی که همه ایمن نباشند ، هیچ فردی ایمن نیست.

به گزارش ایرنا دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان اضافه کرد: در پاسخ به این همه گیری، رویکردهای نوآورانه سریع در ارائه خدمات سلامت و مدل های مراقبتی و پیشرفت در آمادگی را دیده ایم. باید از این تجربه درس بگیریم، بیایید برای روز جهانی پوشش همگانی سلامت  با سرمایه گذاری در نظام های سلامت که همه ما را محافظت می کنند، اکنون به پایان دادن به این بحران و ایجاد آینده ای امن و سالم متعهد شویم.

پایان پیام/

مطالب مشابه