موج‌های احتمالی بعدی کرونا سهمگین‌تر از موج فعلی خواهد بود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احسان مصطفوی با اشاره به روند کاهش بیماری کرونا گفت: باید توجه داشت که این روند کاهنده هر چند مهم و امیدوار کننده است، اما شرایط فعلی را باید شکننده دانست و نباید به این سیر نزولی خوش بین بود. کاهش دمای هوا و حضور افراد در محیط‌های سر بسته، اوضاع را در پاییز و زمستان سخت‌تر از قبل کرده است؛ بنابراین اگر مراقب نباشیم و مدیریت مناسبی برای کنترل اپیدمی دنبال نکنیم ممکن است موج‌های احتمالی بعدی، سهمگین‌تر از موج فعلی باشد.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و باز پدید انستیتو پاستور ایران ادامه داد: ما فرصت‌های طلایی را برای تصمیم گیری در گذشته از دست داده ایم که می‌توانستیم بهتر عمل کنیم. قسمتی از این موضوع متاثر از ذات ویروس بوده که یک بیماری نوپدید است و شناخت ما هنوز هم در مورد بسیاری از ابعاد ویروس کرونا کافی نیست تا بتوانیم تصمیمات درستی درباره آن بگیریم.

وی افزود: قسمتی هم متاثر از آماده نبودن کشور و ساختار بهداشت و درمان برای پاسخ سریع و به هنگام به یک اپیدمی با این ابعاد است و می‌توان آن را ضعف مدیریتی و هماهنگی‌های ضعیف بین بخشی دانست، بخشی هم متاثر از تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن بوده که در ابعاد مختلف به ما ضربه زده و قسمتی هم مرتبط با مردم و عدم اعتماد کافی به دستورات و تبعیت لازم از توصیه‌های بهداشتی است.

مصطفوی گفت: انتظار می رود پس از ۹ ماه و گذراندن سه پیک اپیدمی با مرور آنچه گذشته است، در بعضی سیاست‌هایمان تجدیدنظر کنیم. اول آنکه نیاز به یک اتاق فکر علمی و قوی در سطوح ملی و استانی احساس می‌شود که بتواند تجزیه و تحلیل شواهد علمی بیان شده در سطح کشور و دنیا را به درستی انجام دهد و بهترین توصیه‌ها را به مدیران ستادی و اجرایی داشته باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران در پایان اضافه کرد: ما هنوز از تمام توان علمی کشور در مدیریت اپیدمی کرونا استفاده نکرده ایم، موضوع دوم، مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری‌ها و اجرای آن‌هاست تا مردم قسمتی از فرآیند‌های جاری باشند نه فقط هدف آن. مساله سوم، نظارت بر اجرای صحیح و درست توصیه‌های بهداشتی است. در عین حال، در مدیریت این اپیدمی باید منسجم و قوی‌تر عمل کنیم و مدیریتی واحد را بپذیریم. اگر این موارد را مدنظر داشته باشیم، انتظار است بتوانیم عملکرد موثرتر و اثربخش تری در ماه‌های پیش رو در مقابله با کرونا داشته باشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه