امروز با دو ویروس کرونا و تحریم در حال مبارزه هستیم
به گزارش پایگاه خبر پزشکان و قانون (پالنا)، علی ربیعی پیش از ظهر امروز در مراسم تقدیر از پرستاران بیمارستان شهید لواسانی تهران گفت: باید از نزدیک احترام و ادب و سپاسگذاری خودمان را از همه پرستاران کشور اعلام کنیم و سلام هیات دولت را به همه پرستاران کشور ابلاغ کنیم.

سخنگوی هیات دولت ادامه داد: پرستاران در این ده ماه از جان و روح و مال خود مایه گذاشتند تا مردم کشورمان بتوانند راحت تر از این بیماری عبور کنند و به طور قطع اجر و ثواب اصلی شما در نزد پروردگار محفوظ است، تاریخ هر جامعه ای ورق زدن تقویم نیست. بلکه اتفاقاتی است که در گذر زمان رخ داده است و تاریخ کشور ما همین روزها و حوادثی است که در حال گذر است.

وی افزود: بحران هایی که جوامع دارند نقاط عطف آن جامعه می شوند. هر بحرانی در هر جامعه قهرمانان خود را داشته است و هیچ نسلی هم بدون قهرمانان خودش زنده نمانده است. داشتم فکر می کردم که هر کدام از ما روزهایی در زندگی مان داریم که به کل روزهای دیگر زندگی مان سایه می اندازد. خود من هم لحظاتی دارم که سایه بر کل زندگی من دارد. به طور قطع جامعه هم همین گونه است و این دورانی که امروز در آن قرار داریم دوره ای است که در کنار هم دوران های گذشته سایه می اندازد بر روزگار ما.

ربیعی گفت: ما امروز با دو ویروس در حال مبارزه هستیم. هم ویروس تحریم که بر طبقات پایین و دهک های پایین سایه افکنده و هم ویروس کرونا که از سوی دیگر کام ما را تلخ کرده است. من هیچ جامعه دیگری را سراغ ندارم که در صد سال گذشته اینگونه تحت تاثیر تحریم های ظالمانه قرار گرفته باشد و اینگونه اوضاع بر آن جامعه سخت شده باشد.

به گزارش فارس سخنگوی هیات دولت در پایان اضافه کرد: باید از جانها هم در قبال کرونا و هم در قبال تحریم حفاظت می کردیم که کار دشواری برای دولت محسوب می شد. به نظر من نه اینکه چون در جمع پرستاران هستم بگویم بلکه در خاطراتم هم نوشته ام که قهرمانان تاریخ ساز این مقطع از تاریخ کشورمان شما جامعه چرستاری هستید.

پایان پیام/

مطالب مشابه