وظیفه سازمان بیمه سلامت تامین منابع مالی نظام سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی حسن زاده گفت: یکی از اهداف کلان سازمان بیمه سلامت ایران این است که به سمتی حرکت کند تا در نهایت نقش خریدار واحد را داشته باشد. خریدار واحد به معنی تجمیع منابع کلیه نظام سلامت با انباشت ریسک و خرید راهبردی است.

وی افزود: وظیفه سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه بیمه پایه سلامت به بیمه شدگان است که شامل سه بخش پایه، تخصصی و فوق تخصصی است. بخش پایه شامل خدمات سطح اول است که در روستاییان از طریق نظام ارجاع و سایر اقدامات در بخش خدمات تخصصی و فوق تخصصی به بیمه شدگان ارائه می‌شود، به طوری که بیش از ۴۵ درصد هزینه‌های بستری مربوط به بخش خدمات تخصصی است.

عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: سازمان بیمه سلامت برای کسب درآمد ایجاد نشده است. این سازمان وظیفه تامین منابع مالی در نظام سلامت را بر عهده دارد که سه وظیفه مهم از جمله تجمیع منابع، انباشت ریسک و خرید راهبردی را دارد. زمانی که می‌گوییم می خواهیم خریدار واحد شویم، منظورمان تجمیع منابع است.

حسن‌ز‌اده گفت: تفاوتی نمی کند که در خرید راهبردی از بخش دولتی یا خصوصی خدمات را خریداری می کنیم. هدف این است که ما ۵ اصل اساسی خرید راهبردی یعنی اینکه چه خدمتی را از چه کسی، برای چه کسی، با چه قیمتی و چگونه پرداخت کنیم را رعایت کنیم که در حال حاضر سازمان در این جهت گام های موثری برداشته است.

وی اضافه کرد: سازمان بیمه سلامت باید وظیفه اصلی خود را به عنوان یک سازمان بیمه‌ای عمل کند. ۸۵ درصد بیمه شدگان سازمان به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفته و فقط از ۱۵ درصد بیمه شدگان حق بیمه دریافت می شود. در بین صندوق‌های سازمان تنها صندوقی که به شکل بیمه ای عمل می کند و منابع و مصارف آن به هم نزدیک است، صندوق کارکنان دولت است؛ به نحوی که پرداخت حق بیمه این گروه بر اساس حداقل دستمزد نیست، بلکه هر فرد موظف است ۷ درصد از حقوق خود را به پرداخت حق بیمه اختصاص دهد.

به گزارش ایرنا عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران در پایان گفت: علی رغم تلاش دولت و سازمان برنامه و بودجه بر تامین منابع سازمان بیمه سلامت ولی به دلیل مشکلات اقتصادی کشور تامین منابع با مشکل مواجه است که باید فکر اساسی برای این موضوع اندیشیده شود تا سازمان به نتیجه مطلوب خود دست یابد.

پایان پیام/

مطالب مشابه