بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی

به موجب این بیمه‌نامه، ساختمان، اثاثیه و تاسیسات واحدهای مسکونی در برابر خطرات اصلی و خطرات اضافی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

شرایط پرداخت:
براساس تفاهمنامه رسمی پایگاه خبری پزشکان و قانون و شرکت بیمه معلم، بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی برای اعضای جامعه پزشکی (با معرفی‌نامه پایگاه خبری پزشکان و قانون) همراه با 75 درصد تخفیف ارائه خواهد شد. پرداخت این دسته از اعضای محترم جامعه پزشکی هم طی اقساط 4 ماهه خواهد بود.

تکمیل سفارش