بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی

بیمه آتش‌سوزی در حالت عادی و بدون خرید پوشش‌های اضافی، خسارت‌های مالی ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار را تحت پوشش قرار می‌دهد. بنابراین در بیمه نامه آتش سوزی خسارت‌های مالی جبران می‌شود نه خسارت‌های جانی و بدنی، در نتیجه اگر صدمه‌ای به افراد برسد بیمه آتش سوزی آن را پوشش نمی‌دهد. برای جبران خسارات ناشی از خطراتی مثل سرقت، سیل، زلزله، طوفان، نشست زمین، نوسانات برق و ... لازم است پوشش هر یک از این خطرات را بصورت جداگانه خریداری و به بیمه نامه خود اضافه کنید.

شرایط پرداخت:
براساس تفاهمنامه رسمی پایگاه خبری پزشکان و قانون و شرکت بیمه ملت، بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی برای اعضای جامعه پزشکی (با معرفی‌نامه پایگاه خبری پزشکان و قانون) همراه با 50 درصد تخفیف ارائه خواهد شد. پرداخت این دسته از اعضای محترم جامعه پزشکی هم طی اقساط 4 ماهه خواهد بود.

تکمیل سفارش