بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان چیست؟
جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای  پزشکان در قبال اشخاصی است که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردند یا فوت شوند .تعهدات این بیمه نامه شامل دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه‌های پزشکی صدمات جسمی یا روانی بیمار است که پزشک براساس رای مراجع ذیصلاح مسئول پرداخت آنها شده باشد. تعهد این بیمه نامه مربوط به حوادث و اتفاقاتی خواهد بود که در طول مدت بیمه نامه رخ داده باشد، منوط به اینکه حداکثر پس از چهار سال از تاریخ پایان بیمه نامه به شرکت بیمه اعلام شده باشد.

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان
خساراتی که در صورت بروز تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان قرار می‌گیرد عبارتند از:
• غرامت فوت: در صورت فوت بیمار به علت خطا و اشتباه پزشک یا پیراپزشک، ورثه وی مستحق دریافت غرامت هستند. مبلغ این غرامت معادل مبلغ دیه در ماه‌های عادی و ماه‌های حرام است.
• غرامت نقص عضو: درصورتی که خطا و قصور پزشک یا پیراپزشک منجر به نقص عضو بیمار شود، بیمه موظف به پرداخت خسارت به بیمار است. سقف تعهد این خسارت توسط پزشک بیمه‌گزار تعیین می‌شود و بیمه مسئولیت پزشکان تا سقف مقرر هزینه خسارات به وجود آمده را پرداخت می‌کند.

شرایط بیمه نامه
ادعای خسارت وارد شده به بیمار حداکثر تا چهار سال پس از تاریخ بیمه‌نامه اعتبار دارد (و از 4 سال به 6 سال قابل افزایش می‌باشد). فرض کنید بیماری امروز توسط پزشکی مداوا می‌شود؛ اگر تا چهار سال پس از تاریخ انقضای بیمه‌نامه این دوره ثابت شود که پزشک خسارتی به بیمار وارد کرده است، پزشک می‌تواند از بیمه مسئولیت پزشکان خود استفاده کند.
• محدوده پوشش بیمه مسئولیت پزشکان فقط در کشور ایران است و خارج از کشور پوششی ندارد.
• مدت اعتبار بیمه مسئولیت پزشکان یک سال و پس از آن قابل تمدید است.
• با دیه موصوب ماه حرام در طول سال تحت پوشش میباشد

شرایط پرداخت
براساس تفاهمنامه رسمی پایگاه خبری پزشکان و قانون و شرکت بیمه ملت، پرداخت حق بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان با درنظر گرفتن حداکثر تخفیفات ویژه اعضای محترم جامعه پزشکی (با معرفی‌نامه پایگاه خبری پزشکان و قانون) براساس شرایط مندرج در جداول ذیل با حداکثر تخفیفات عدم خسارت خواهد بود:
• گروه یک: جراحان متخصص زنان و زايمان‌، جراحان عمومي‌، بيهوشي‌، ارتوپدي و جراحي ترميمي و پلاستيک: 7،516،000 ریال
• گروه دو‌: جراحان متخصص قلب‌، مغز و اعصاب‌، ريه‌، چشم و ارولوژي‌، کليه، توراکس، متخصص بيهوشي، فوق تخصص آي سي يو بخش مراقبت‌هاي ويژه: 6،800،000 ریال
• گروه سه: ‌جراحان متخصص دندان و لثه‌، پوست‌، اطفال، متخصص گوش و حلق و بينی و جراح فک و صورت: 4،512،000 ریال
• گروه چهار‌: پزشکان متخصص غير جراح و جراحاني که به عللي عمل جراحي انجام نمي‌دهند‌، دندانپزشکان‌، پزشکان عمومي و متخصصين اندوسکوپي‌، راديولوژي‌، ميکروبيولوژي‌، داروسازي‌، متخصص ژنتيک، متخصص طب سوزني، روانپزشک،دستيار، زيست شناسي سلولي ملکولي گرايش بيو شيمي: 3،030،000 ریال

تکمیل سفارش