نسخه نویسی الکترونیک الزاما نیازمند عقد قرارداد با سازمان تامین اجتماعی نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در بخشی از نامه امیرعباس منوچهری خطاب به محمدرضا ظفرقندی آمده است:

پزشکان و مراکز غیرطرف قرارداد مانند پزشکان طرف قرارداد می توانند با ثبت نام در سامانه ep.tamin.ir و یا استفاده از نرم افزارهای نسخه نویسی خصوصی موجود در مطب نسبت به نسخه نویسی الکترونیک برای بیمه شدگان اقدام نمایند. این مهم الزاما نیازمند قرار داد همکاری با سازمان نیست.
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه