واکسن کوو ایران برکت کاملا ایمن و بی‌خطر است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حامد حسینی گفت: در شرایط آزمایشگاهی، ایمنی زایی این واکسن به اثبات رسیده و در مرحله سوم کارآزمایی بالینی به طور دقیق مشخص می شود که این واکسن چه مقدار اثربخش است، هرچند نتایج مرحله دوم تست انسانی، حدود این موضوعات را مشخص می کند اما در فاز سوم درصد اثربخشی واکسن به طور دقیق مشخص می شود.

وی افزود: دوز ۵ میکروگرم در مطالعات قبل از فاز سوم با اندازه گیری های آزمایشگاهی سطح پادتن، بهترین پاسخ  ایمنی را در داوطلبان ایجاد کرده است به همین دلیل از این دوز در مرحله سوم کارازمایی بالینی این واکسن استفاده می شود، نتایج بررسی های آزمایشگاهی نشان می دهد که واکسن کوو ایران برکت قادر است ویروس کرونای جهش یافته موسوم به جهش "واریانت" انگلیسی را خنثی کند، در محیط آزمایشگاهی ویروس کرونا جهش یافته موسوم به انگلیسی، کشت داده شد و پادتن افرادی که این واکسن را دریافت کردند در مجاورت این ویروس قرار گرفت، خنثی سازی ویروس تایید شد. در این بررسی تاثیر واکسن از طریق تست خنثی سازی سرم داوطلبان مشاهده شده است.

مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: جهش های دیگر ویروس کرونا مانند آفریقایی، بزریلی و هندی اگر برای مطالعه در اختیار ما قرار گیرد با همین روش می توانیم بررسی را انجام دهیم، برخی تولید کنندگان واکسن کرونا اعلام کردند که واکسن آنها می تواند جهش های انگلیسی، برزیلی و افریقایی را خنثی کند اما مثلا در جهش های بزریلی و افریقایی، قدرت اثر واکسن کمتر شده است، از جمعیت ۲۰ هزار نفری که وارد مرحله سوم کارآزمایی بالینی می شوند بیش از ۶ هزار داوطلب واکسن نما و بقیه هم واکسن فعال را دریافت می کنند.  

حسینی گفت: حدود دو سوم داوطلبان کارآزمایی بالینی، واکسن کوو ایران برکت را دریافت می کنند و به بقیه هم بصورت تصادفی واکسن نما تزریق می شود، به عبارتی همه داوطلبان حتما واکسن نمی زنند و بعد پایان مراحل تست انسانی به افراد اطلاع داده می شود که آیا واکسن یا واکسن نما را دریافت کردند، گروه سنی مرحله سوم تست انسانی واکسن ایران برکت بین ۱۸ تا ۷۵ سال است، این مرحله از روز پنجم اردیبهشت ماه در تهران و کرج آغاز شده و به تدریج در چهار شهر دیگر آغاز می شود.

به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: تمام داوطلبان فاز دوم تست انسانی وارد طرح مطالعاتی شدند به عبارتی همه ۲۸۰ داوطلب این مرحله، دوز اول واکسن را دریافت کردند و به یک سوم این افراد دوز دوم تزریق شده و بقیه هم ۲ تا ۳ هفته دیگر تزریق دوم خود را تزریق می کنند، گروه سنی داوطلبان در فاز دوم مطالعه،  ۱۸ تا ۷۵ سال بود که ۲۰۰ داوطلب کمتر از ۵۰ سال و بقیه داوطلبان هم بالای ۵۰ سال بودند.

پایان پیام/

مطالب مشابه