ضرورت واکسیناسیون دانشجویانی که با بیماران کووید در ارتباطند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قاون (پالنا)، متن نامه سعید نمکی به شرح زیر است؛  
 
رییس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...
 
پیرو ابلاغ برنامه واکسیناسیون کادر بهداشتی درمانی کشور مقرر شد، دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی، انترن ها، دانشجویان بالینی شامل، رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی در ترم های بالا و همچنین، دستیاران و دانشجویان دکترا در فاز اول و کارشناسی ارشد در فاز دوم که در رشته هایی همچون ایمنی شناسی، ویروس شناسی، میکروب شناسی پزشکی، پاتولوژی، فیزیوترایی، داروسازی بیمارستانی و یا هر رشته علوم پایه ای که به نحوی با بیمار یا نمونه های آزمایشگاهی در تماس است، باید واکسیناسیون انجام شود.
 
ضروریست، ظرف همین هفته با دعوت از کلیه افراد ذی ربط در یکی از مراکز بهداشتی درمانی و به نوبت، بدون ایجاد تراکم برنامه ایمن سازی علیه 19 COVID انجام و نتیجه به دفتر اینجانب گزارش شود.
 
دکتر سعید نمکی
وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه