آغاز فاز دوم واکسیناسیون بخش خصوصی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قاون (پالنا)، محمد رضا ظفرقندی در پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی ضمن تسلیت لیالی قدر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات با اشاره به آغاز فاز دوم واکسیناسیون اعضای سازمان نظام پزشکی گفت: ارتباط منسجم و خوبی بین سازمان و بدنه جامعه پزشکی به واسطه واکسیناسیون برقرار شده است، اما بطور کلی کشور از نظر  پوشش واکسیناسیون در شرایط خوبی به سر نمی برد و مقایسه با کشورهای کره، تایوان وژا‌پن که بیماری را کنترل کرده اند، قیاس مع الفارق است و کار درستی نیست و باید واقعیت ها را مطرح کرد.

وی در خصوص بازگشت اختیار تعرفه گذاری خدمات پزشکی به سازمان افزود: مکاتباتی در این زمینه با معاون اول رئیس جمهور داشتیم و پیگیر این مهم در برنامه هفتم توسعه از سوی دولت و مجلس نیز هستیم، مباحث مرتبط با بروزرسانی قیمت واقعی تعرفه ها را درجلسات کارشناسی شورای عالی بیمه مطرح کرده و مطالب و نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی را منتقل کرده ایم و در خصوص سهم بیمه ها از تعرفه بخش خصوصی نیز مذاکراتی انجام شده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که طرح نسخه الکترونیک را از نظر سامانه های نرم افزاری و پکیج های عملیاتی پیگیری می کنیم خاطرنشان کرد: جلساتی در این زمینه برگزار شده و هماهنگی هایی با بیمه سلامت و ارتش صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ظفرقندی در پایان با گریزی به مصوبه طرح جوانی جمعیت که از سوی شورای نگهبان رد شد گفت: در این زمینه جلساتی با انجمن های علمی ذیربط از جمله انجمن ژنتیک و زنان داشتیم و مقرر شد سازو کارهای تعریف شده جهت پیگیری به مجلس ارائه شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه