۲۰ درصد تفاوت تعرفه و فرانشیز در نسخه نویسی الکترونیکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قاون (پالنا)، محمد مهدی ناصحی درخصوص تفاوت تعرفه و فرانشیز در بحث نسخه نویسی الکترونیکی گفت: 20 درصد ما به التفاوت در شورای عالی بیمه مطرح بوده و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته بیمه ها از جمله بیمه سلامت این مبلغ را دربخش خصوصی و دولتی پرداخت خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص اتصال طرح نسخه نویسی الکترونیکی به بیمه های تکمیلی گفت: طبق رایزنی های انجام شده بیمه مرکزی اعلام آمادگی داشته و برخی بیمه ها نیز متصل شدند، بنابراین بیمه سلامت به وظیفه خود در ارایه این سامانه به بیمه های تکمیلی عمل کرده و بیمه ها به راحتی می توانند از این سامانه استفاده کنند.

به گزارش ایسنا وی در پایان درباره آخرین وضعیت پرداختی ها به داروخانه ها نیز تصریح کرد: در بخش خدمات الکترونیک دربخش خصوصی پرداخت ها به روز بوده و دربخش دولتی مطالبات تا پایان مهر و دربخش خصوصی تا ابتدای آذرماه انجام شده و امیدواریم در اردیبهشت فاصله منطقی  در رسیدگی به اسناد اجرایی شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه