تسویه مطالبات مراکز غیر دولتی و دانشگاهی تا پایان آذر ۹۹
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین رنجبران در خصوص آخرین وضعیت پرداختی ها گفت: در حال حاضر پرداختی ها به مراکز و موسسات دولتی و دانشگاهی تسویه تا پایان مهرانجام شده است، ضمن اینکه مطالبات مراکز غیر دولتی، دانشگاهی در قالب بیمارستان ها تسویه تا پایان آذرماه صورت گرفته است.

وی افزود: تسویه مطالبات داروخانه ها نیز تا پایان آذرماه انجام شده است، پرداخت مطالبات سایر موارد هم تا پایان آذرماه سال ۹۹ توسط بیمه سلامت انجام شده است، البته پرداختی ها برای دیالیز تا پایان دی ماه و برای نظام ارجاع علی الحساب فروردین و اردیبهشت نیز پرداخت شده است، پرداختی ها برای خسارت متفرقه نیز بر اساس اسناد اخذ شده تا اول اردیبهشت سال جاری انجام شده است، در بحث پزشک خانواده شهری ۸۰ درصد علی الحساب لغایت تا پایان اسفند و تسویه برای ۹ ماه سال ۹۹ صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا معاون توسعه، مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت در پایان گفت: همچنین پرداخت مطالبات برای پزشک خانواده روستایی۸۰ درصد علی الحساب لغایت پایان اسفند و تسویه ۳ ماهه چهارم سال ۹۹ درحال انجام است، برای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی نیز فروردین سال جاری پرداخت صورت گرفته است، خوشبختانه درباره نسخه پیچی الکترونیکی علی الحساب اردیبهشت هم برای پزشکان پرداخت شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه