جمعیت سالمندان کشور در ۲ تا ۳ دهه آینده به ۲۵ درصد می‌رسد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا رییسی روز سه شنبه در نشست شبکه ملی تحقیقات دیابت کشور که به صورت مجازی برگزار شد گفت: شبکه ملی تحقیقات دیابت کشور در سطح کشور شاید از محدود مکان هایی است که تولیدات و رویکرد قابل لمسی در شبکه درمان کشور دارد.

وی افزود: ۱۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند، در ۲ تا سه دهه آینده جمعیت سالمندان کشور به ۲۵ درصد می رسد که هنوز فکری به حال این موضوع نشده است. سوال مهم این است آیا دیابت را به عنوان یک بیماری در گروه های سنی مثل گروه سنی سالمندان، گروه سنی زنان یا مردان و گروه سنی زیر ۵۰ سال بررسی کنیم. این موارد جزو سوالاتی است که باید به آن پاسخ داده شود، در مورد هر بیماری غیر واگیری که صحبت می کنیم، چند رویکرد داریم. نخست شناخت بیماری است که یک سری تحقیقات در مورد شناخت بیماری صورت می گیرد. دوم ارتباط با سایر بیماری ها به عنوان یکی از حیطه های تحقیقاتی سوم، شیوع و بروز یک بیماری است که در حیطه همان بیماری در مورد آن تحقیقات گسترده ای صورت می گیرد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت حیطه های بعدی را پیشگیری، درمان و توان بخشی آن بیماری عنوان کرد و گفت: نمی توان در مورد یک بیماری غیرواگیر حرف زد، اما در مورد توانبخشی آن صحبتی به میان نیاورد. یا در مورد پیشگیری صحبت کنیم، اما بروز و شیوع بیماری مورد غفلت قرار گیرد، از دیابت، شبکه ای از یک بیماری به نام شبکه مراقبت و درمان با یک سری اجزا در ذهن خود دارم که باید روی همه این اجزا کار کنیم. شبکه مراقبت و درمان دیابت از فرد شروع می شود، یعنی باید یک سری آموزش فردی داشته باشیم که فقط در مورد درمان دیابت نیست، بلکه باید در حوزه های یاد شده اعم شناخت، پیشگیری، درمان و توان بخشی روی فرد و خانواده کار کنیم، یک سطح پایه هم باید برای اعضای خانواده فرد دیابتی تعریف کنیم تا وارد شبکه مراقبت و درمان شوند، ایران از مراحل کیفی اولیه در حوزه دیابت و فشار خون به خوبی فعال شده است.

رئیسی گفت: دیابت و پوکی استخوان جزو بیماری هایی است که با توجه روند افزایش سالمندی در کشور در آینده بیشتر شنیده خواهد شد، برای هر بیماری از جمله دیابت و پوکی استخوان باید علاوه بر داشتن شبکه تحقیقات فعال در سه حوزه دیگر شامل پیشگیری، درمان و توانبخشی برنامه داشته باشیم. باید برای هر کدام از بیماری های غیر و اگیر که در آینده گسترش می یابند، شبکه مراقبت و درمان داشته باشیم و همه اجزای مدیریت این بیماری ها را مد نظر قرار دهیم، اکنون شبکه بهداشتی کشور از خانه بهداشت شروع می شود.

به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: مرحله بعدی آن مراکز بهداشتی- درمانی، سطح بالاتر کلینیک های تخصصی و سطح بعدی بیمارستان است اما باید یک سطح دیگر قبل از خانه بهداشت هم برای مراقبت و کنترل بیماری ها داشته باشیم و آن سطح فردی و خانوادگی است. کنترل بیماری ها را باید از آموزش به افراد و خانواده ها شروع کنیم، در مورد مراقبت از سالمندان تاکنون شعار زیاد داده ایم اما کار عملی زیادی انجام نشده است، جای کار زیادی در این حوزه وجود دارد. اکنون حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور سالمند هستند اما تا سه دهه آینده ۲۵ درصد جمعیت ایران سالمند خواهدبود، بنابراین خیلی بیشتر باید در این زمینه کار کنیم، سوال این است که آیا برای مراقبت از بیماران دیابت باید گروه های سنی بیماران را جدا کنیم یا همه گروهها را با هم ببینیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه