درخواست برگزاری جلسات آموزشی در حوزه مالیات
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در نامه محمد جهانگیری آمده است:

جناب آقای مرتضی ملا نظر
معاون محترم آموزشی مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی

با سلام

احتراما پیرو جلسه برگزار شده با حضور نمایندگان آن سازمان و انجمن های صنفی و علمی در خصوص مالیات 1399 و درخواست های مکرر همکاران در خصوص برگزاری جلسات آموزشی در حوزه مالیات خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا هماهنگی های لازم در جهت آموزش های مالیاتی با محورهای زیر و با استفاده از ظرفیت های این سازمان و کارشناسان محترم آن مرکز صورت پذیرد.

مبانی اخذ مالیات
مستندسازی درآمدها و هزینه ها
نحوه آماده کردن و ارائه اظهارنامه مالیاتی
پایانه فروشگاهی
مراحل رسیدگی به درخواست ها "اختیارات ممیز، سرممیز، مدیر، هیات ها و شورایعالی مالیات"
معافیت مالیاتی
تقسیط مالیات
عواقب عدم پرداخت مالیات

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه