جزئیات حذف نسخه‌های کاغذی بیمه سلامت در استان تهران
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مریم حسینی درباره اجرای نسخه نویسی الکترونیک دراستان تهران گفت: یکی از چالش‌های استقرار نسخه الکترونیک دراستان تهران، جمع آوری اطلاعات پزشکان غیر طرف قرارداد شاغل دراین استان است. برای این موضوع جلسه‌های متعددی با نظام پزشکی تهران و شهرستان‌ها داشتیم و اطلاعات نیز با سایر بیمه‌های پایه تبادل شده است. همچنین فهرست پزشکان شاغل در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های طرف قرارداد که به صورت مستقل قراردادی با این اداره کل ندارند نیز بررسی شده و همچنین با انجام بررسی‌های میدانی توسط اداره‌های کل شهرستان‌ها، فهرست حدود ۱۳ هزار پزشک غیر طرف قرارداد تهیه شده است.

وی افزود: همچنین اداره‌های بیمه سلامت در شهرستان‌ها از طریق داروخانه‌ها و موسسه‌های پاراکلینیک، اطلاعات پزشکان تجویز کننده را جمع آوری کرده و اکثر پزشکان شاغل در شهرستان خود را شناسایی کرده‌اند، یکی دیگر از مشکلات، اطلاع رسانی به پزشکان شاغل دراستان تهران است. ابتدا برای کل پزشکان شناسایی شده دراستان تهران از طریق پیامک، اطلاع رسانی‌های متعدد با موضوع کاهش تدریجی کاربرد دفترچه‌های کاغذی بیمه سلامت و اهمیت استقرار نسخه الکترونیک همراه با لینک‌های ثبت نام و آموزش مربوطه ارسال شد.

سرپرست اداره كل بيمه سلامت استان تهران گفت: تشکیل تیم‌های اطلاع رسانی و پیگیری جهت ثبت نام و آموزش پزشکان در ستاد استان تهران و شهرستان‌ها نیز تشکیل شده است. همچنین فهرست پزشکان ثبت نام شده در PSC و PCP استخراج شده و تاکنون هزار و ۵۹۳ نفر از پزشکان غیر طرف قرارداد از این طریق ثبت نام کرده‌اند، آموزش و استقرار نسخه الکترونیک در مطب پزشکان ثبت نام شده در PSC توسط همکاران اداره رسیدگی به اسناد سرپایی و اداره‌های شهرستانی به طور حضوری، تلفنی و گروه‌های مجازی انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت حسینی در پایان گفت: اداره‌های بیمه سلامت در شهرستان‌ها به تدریج از ابتدای خرداد ماه و پس از اطلاع رسانی موثر به کل پزشکان شاغل در شهرستان، پذیرش نسخه‌های کاغذی توسط داروخانه‌ها و موسسه‌های پاراکلینیک را متوقف می‌کنند. در گام اول از ابتدای خرداد امسال، شهرستان پاکدشت در استان تهران بر اساس اعلام آمادگی رییس اداره این شهرستان و پس از هماهنگی با دستگاه‌های مختلف از جمله فرمانداری، نظام پزشکی و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، پذیرش نسخه‌های غیر الکترونیک همه پزشکان که در بخش خصوصی غیر بیمارستانی فعالیت می‌کنند متوقف شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه