برنامه کشوری توانبخشی پزشکی و جایگاه آن در نظام سلامت ۱۴۰۴-۱۴۰۰ تشریح شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در بخشی از این برنامه کشوری به نقل از محمدتقی جغتایی آمده است:

سلامت بهتر، بی تردید، هدف اصلی یک نظام سلامت بوده و مهمترین کارکرد یک نظام سلامت، ارائه خدمات سلامت است، طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، تمامی فعالیت هایی که هدف اصلی آنها، ارتقا، بازگرداندن یا حفظ سلامت است را نظام سلامت گویند. این فعالیت ها شامل مراقبت از سلامت فردی، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی است.

بیانیه سازمان ملل در مورد حقوق برابر برای افراد دارای ناتوانی، بیان می کند که کشورها برای مراقبت پزشکی مؤثر و همچنین خدمات توانبخشی برای افراد دارای ناتوانی، باید پیش بینی های لازم را به منظور رسیدن و حفظ حداکثر سطح عملکرد و استقلال به عمل آورند.

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی اضافه کرد: طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت، 15 درصد از جمعیت هر کشور را افراد دارای ناتوانی خفیف، متوسط و شدید تشکیل می دهند. در ایران، با توجه به برآوردهای صورت گرفته، تقریباً بیش از 8 میلیون نفر دارای ناتوانی "خفیف، متوسط، شدید" هستند که بخش عمده ای از این افراد، نیازمند به خدمات توانبخشی هستند. این در حالی است که نظام سلامت در حوزه توانبخشی پزشکی کشور با چالش های بسیار جدی مواجه است.

با توجه به مفاد سیاست های ابلاغی سلامت مقام معظم رهبری، برنامه عملیاتی ناتوانی از سوی سازمان جهانی بهداشت و برنامه پیشنهادی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد ارائه خدمات جامع از جمله در حوزه توانبخشی پزشکی، در تمامی اسناد بالا دستی مورد تأکید واقع شده است.

لذا دفتر مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، در چارچوب اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی، از خرداد ماه 1394، با همکاری بخش های مختلف وزارت بهداشت و سازمان های دولتی، غیردولتی و مردم نهاد مرتبط و انجمن های علمی توانبخشی اقدام به تهیه برنامه عملیاتی کشوری توانبخشی، در قالب نشست های متعدد با صاحبنظران، سیاستگذاران، مدیران اجرایی، متخصصین و کارشناسان هدف، کرد.

متن کامل "برنامه کشوری توانبخشی پزشکی و جایگاه آن در نظام سلامت 1404-1400" را در فایل پیوست مطالعه کنید.

فایل پیوست
وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه