سرانه پزشکی در کشور بسیار پایین است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید جلیل میرمحمدی با اشاره به کمبود پزشک متخصص در سطح کشور و لزوم افزایش ظرفیت پزشکی گفت: با توجه به شرایط سنی و کمبود پزشک در کشور نیازمند این مهم هستیم که هرچه سریعتر تیم کارشناسی تشکیل دهیم تا در سایه آن سرانه‌ جذب پزشک و جذب دستیاری تخصصی را افزایش دهیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به لزوم تخصیص ظرفیت پزشکان متخصص در مناطق محروم ادامه داد: براساس قوانین بالادستی موجود این الزام وجود دارد که سی درصد ظرفیت پذیرش دستیاری را در مناطق محروم وکمتر برخوردار افزایش دهیم که این امر با توجه به شاخص پایین دسترسی به پزشک در این مناطق بسیار ضروری است و برای اینکه متخصصان متعهد در این مناطق باقی بمانند یکی از راهکارهای اساسی استفاده از روش بومی گزینی است.

وی افزود: در حال حاضر و بر اساس قوانین موجود باید سی درصد از ظرفیت دستیاری در این مناطق حضور داشته باشند، اما این در حالی است که درکشور ما و در بعضی از رشته‌ها این رقم بیشتر از شش درصد نیست. متاسفانه امروزه بیست ‌و چهار درصد از این ظرفیت خالی می‌ماند که اگر وزارت بهداشت تمهیدات جدی برای این امر در نظر بگیرید، به راحتی می‌تواند به جبران بحران کمبود پزشک در این مناطق کمک کند، میزان پزشک و خدمات پزشکی در کلانشهرها مناسب است، خوشبختانه در حال حاضر درکلان شهرها نسبت پزشک به جمعیت شهر، نسبت خوب و قابل قبولی است و بیشترین مشکل ما درشهرهای کوچک، کمتر برخوردار و محروم است.

میرمحمدی با اعلام این مطلب که مجلس و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع وارد شوند گفت: با توجه به شرایط موجود این سوال باید مطرح و جواب داده شود که چرا ظرفیت سی درصد از سهمیه محرومین جذب نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص اینکه چرا وزارت بهداشت ظرفیت آزمون تخصصی را کاهش داده است گفت: یک سری بحث های انحصار گرایی و امثال این مسائل وجود دارد که وزارت بهداشت هرچه سریعتر باید نسبت به تغییر و افزایش ظرفیت پزشک اقدام کند. طبق قانون، در صورت عدم رسیدگی وزارت بهداشت، مجلس و دیگر نهادهای نظارتی می‌تواند به این مساله ورود پیدا کند، البته طی روزهای گذشته نمایندگان درباره این موضوع جلساتی را برگزاری کردند و از وزیر بهداشت خواستند تا هر چه سریعتر برای حل این مشکل اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش فارس وی در پایان خاطرنشان کرد: نباید از نظر عدالت دسترسی به خدمات پزشکی و سلامت، تفاوتی در شهرهای کوچک و بزرگ وجود داشته باشد، این عدالت هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی باید برقرار شود که راهکار اصلی آن هم افزایش ظرفیت و بومی گزینی بر اساس استفاده از پتانسیل ظرفیت قانونی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه