امکان ظهور ویروسی جدید و مهارنشدنی وجود دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، "تدروس آدهانوم" هشدار داد: ممکن است یک ویروس جدید "در مقطعی" ظهور کند که قابل مهار نباشد و به همین دلیل خواستار تقویت و توانمند ساختن این سازمان شد.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در جلسه وزرای بهداشت و دارایی کشورهای عضو گروه ۲۰ گفت: این یک قطعیت بیولوژیکی است که در مقطعی، ویروس دیگری ظاهر می شود که ما به سادگی نمی توانیم آن را مهار کنیم.

تدروس آدهانوم همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا از همه‌گیری کنونی درس بگیرند و برای بیماری بعدی آماده شوند.

به گزارش ایسنا وی در پایان تاکید کرد: برای این منظور جهان به یک سازمان جهانی بهداشت تقویت شده، توانمند و با حمایت مالی پایدار نیاز دارد، یک سازوکار مالی جدید برای اطمینان از واکنش سریع به بیماری های همه‌گیر.

پایان پیام/

مطالب مشابه