افزایش بازه زمانی امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، این دستورالعمل خطاب به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی آمده است:

پیرو نامه‌های شماره 2013/521/د مورخ 4/4/1400 و 4945/521/د مورخ 7/7/1400درخصوص ابلاغیه تقویم تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400، به منظور برگزاری امتحانات پایان نیمسال صرفا به صورت حضوری، و لزوم بهره‌ برداری لازم ازامکانات خوابگاهی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی جهت انجام این امر، به دانشگاه‌ها/دانشکده‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب شورای آموزشی دانشگاه/دانشکده،درصورت‌ لزوم برنامه‌ریزی لازم جهت افزایش بازه زمانی امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401- 1400 را "تا حداکثر افزایش دو هفته" به انجام رسانند.

بدیهی است این افزایش بازه زمانی می‌تواند از قبل از تاریخ اعلام شده در تقویم نیمسال نیز شروع شود.

وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه