آخرین جزئیات اجرای طرح نسخه الکترونیک در کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدمهدی ناصحی با اشاره به برخی اظهارنظرها در خصوص عدم هزینه کرد این سازمان در خصوص خدمات توانبخشی معلولان، با بیان اینکه در یک سال اخیر بیمه سلامت توجه ویژه ای به این امر داشته است گفت: مددجویان تحت پوشش بهزیستی با مراجعه به مراکز که اعلام شده می توانند از مزایای بیمه استفاده و مبالغ هزینه شده را دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت همچنین با اشاره به طرح نسخه الکترونیک اقدامات انجام شده در این حوزه را درخشان دانست و بیان کرد: این طرح در ۲۱ استان بالای ۸۰ درصد تمام الکترونیک اجرا شده و در ۱۰ استان نیز بالای ۹۰ درصد پیشرفت داشته و درخواست تعویق ۶ ماهه از سوی وزارت بهداشت به منظور رسیدن بیمه های دیگر پایه مثل تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به ما بوده است.

به گزارش ایرنا، سازمان بیمه سلامت  پیشتاز اجرای نسخه الکترونیک است و پروژه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی از آن دست طرح هایی است که اگر به صورت کامل در کشور اجرایی شود، می تواند نتایج مهمی را برای حوزه سلامت در پی داشته باشد که مهم ترین آن شفافیت در عملکرد و منابع سلامت است؛ ضمن اینکه با اجرای این طرح مهم ملی از خطاهای رایج در نسخه نویسی جلوگیری می شود.

سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های بیمه گر پایه در راستای اجرای مصوبات قانونی مجلس در قانون بودجه و برنامه ششم توسعه، اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را آغاز کرد و در این مسیر خدمات بی نظیری را با توجه به شرایط روز جامعه و اعتبارات و منابعی که در دست داشت، به بیمه شدگان خود ارایه داد؛ هر چند در مقطعی به دلیل درگیری با موضوع کرونا و شروع دولت جدید، وقف های در مراکز دولتی که قسمت قابل توجهی از خدمات دهی را انجام می دهند، ایجاد شد؛ اما هیچگاه اختلال ایجاد نشده است.

اکنون ۹۲ درصد مطب ها و مراکز پزشکی، ۹۰درصد داروخانه ها، ۹۶ درصد آزمایشگاه ها، ۹۷ درصد مراکز پرتو پزشکی و ۳۹ درصد درمانگاه ها به سامانه نسخه الکترونیک متصل شدند و ۵۴.۲ درصد این مراکز نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کرده اند.

پایان پیام/

مطالب مشابه