اولین مورد ابتلا به گونه جهش یافته کرونا "امیکرون" در امارات گزارش شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد هاشمی با بیان اینکه اولین مورد ابتلا به گونه جهش یافته کرونا معروف به "امیکرون" در امارات نیز گزارش شد گفت: مشخصات سوش جدید کرونا هنوز درحال بررسی است وبر اساس مستندات فعلی تمامی توصیه های قبلی ارائه شده از وزارت بهداشت موکدا توصیه می شود.
 
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: تاثیر واکسن و رعایت پروتکلهای اعلام شده قبلی از جمله استفاده از ماسک و فاصله گذاری نه تنها از ارزش آنها در پیشگیری کاسته نشده، به همان قوت قبلی موثر هستند، استفاده از داروهای پیشنهاد شده توسط افراد غیر متخصص، و بهره گیری از روش های نامتعارف و ...باید پرهیز جدی شود.
 
به گزارش وبدا وی در پایان با تاکید بر اینکه تنها مرجع اصلی و علمی و اطلاع رسانی همچنان فقط وزارت بهداشت است افزود: به مردم عزیز پیشنهاد می شود ضمن حفظ خونسردی و صبوری به شایعات توجهی نداشته باشند و اطمینان داشته باشند دولت محترم و وزارت بهداشت در کنار افزایش اقدامات احتیاطی سختگیری های مرزی را تشدید خواهد کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه