جزئیات تاریخ و منابع امتحانی آزمون دستیاری پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محسن عباسی در خصوص تاریخ آزمون دستیاری پزشکی گفت: بنا به نظر دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و معاون آموزشی، قرار براین شد که آزمون دستیاری اوایل سال آینده و احتمالا در اردیبهشت ماه در تاریخ مناسبی که در سایت اعلام خواهد شد برگزار شود.

وی افزود: این تصمیم درونی است و ارتباطی با احکام احتمالی صادره از سوی مجامع قضایی ندارد، متاسفانه برخی افراد قصد دارند از این مَحمِل سواستفاده کنند و خودشان را عامل تغییر تاریخ آزمون دستیاری اعلام کنند که چنین چیزی نیست و این تغییر به مصلحت درونی انجام شده است.

به گزارش وبدا مشاور اجرایی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در پایان در خصوص منابع امتحانی آزمون دستیاری نیز تصریح کرد: منابع آزمون دستیاری نیز همان است که در سایت سنجش قرار گرفته است.

پایان پیام/

مطالب مشابه