۳۰۰ دفتر خدمات سلامت جدید در کشور راه اندازی می شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید اسدی گفت: ایجاد دفاتر خدمات سلامت توسط بخش غیردولتی از چندین نظر مهم است، یکی اینکه بار کاری دولت را کاهش داده، کیفیت خدمات ارتقا یافته، میزان رضایت دریافت کنندگان خدمات افزایش یافته و موجب تسهیل خدمات شده بطوریکه نظارت، پایش های واحدهای صنفی نشان دهنده این است که کیفیت و سرعت ارائه خدمات ارتقا یافته است. 

وی افزود: دفاتر خدمات سلامت صرفا در بخش بهداشت محیط و حرفه ای فعال نیستند و ماموریت های جدیدی برای این دفاتر در نظر گرفته شده است. در جلساتی که با معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشته ایم، مقرر شد که بخشی از خودارزیابی و پایش و نظارت بر خدمات درمانی و همچنین 12 خدمت در سازمان غذا و دارو با اولویت خدمات PMS به دفاتر خدمات سلامت، برون سپاری شود، وقتی این خدمات قرار است به سبد خدماتی دفاتر خدمات اضافه شود، تعداد موجود قطعا پاسخگو نیست و لازم بود که تعداد این دفاتر افزایش یافته و حدود 300 دفتر خدمات سلامت جدید در کشور راه اندازی شود. 

معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت با اشاره به انتشار فراخوان راه اندازی دفاتر خدمات سلامت خاطرنشان کرد: متقاضیان راه اندازی این دفاتر تا 10 دی ماه فرصت دارند که در سامانه https://reg.mobiniranian.ir ثبت نام کنند. آزمون کتبی روز 24 دی ماه برگزار می شود. باید از شرکت مبین سلامت که این وظیفه را برعهده گرفته، تشکر کنیم چون همراهی بسیار خوبی با وزارت بهداشت داشته و خدمات با کیفیتی ارائه کرده است که این برگ برنده ای برای وزارت بهداشت است. 

به گزارش ایسنا اسدی در پایان اضافه کرد: بر اساس منطقه جغرافیایی که دفاتر خدمات سلامت ایجاد می شود، چندین نفر بکارگیری می شوند و با ایجاد دفاتر خدمات سلامت جدید، تعداد زیادی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می شود. یکی از نکات مثبت فراخوان تاسیس دفاتر خدمات سلامت جدید این است که تمامی رشته های دانشگاهی با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاه های علوم پزشکی می توانند نسبت به ثبت نام و ایجاد این دفاتر اقدام کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه