زمان برگزاری سه آزمون وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۱ تغییر کرد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ برای دومین بار تغییر کرد و زمان برگزاری سه نوبت آزمون های مرتبط با دوره‌های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۱ دستخوش تغییر شد.

بر اساس تقویم جدید آزمون های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی "بورد دندانپزشکی" در ۱۵ آذر، چهاردهمین دوره آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ۱۹ خرداد و برگزاری دو نوبت آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری در ۲۴ شهریور و ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ برگزار خواهند شد.

طبق جدول تقویم آزمون های علوم پزشکی، دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در سال آینده ۳۳ آزمون سراسری خواهیم داشت که اولین آنها با عنوان آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت دوره ۶۶ در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.

همچنین آزمون علوم پایه دندانپزشکی -آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داورسازی خارج از کشور نیز به عنوان آخرین آزمون سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۲ اسفند برگزار خواهد شد.

بر اساس این تقویم آزمون کارشناسی ارشد دانشجویان علوم پزشکی در سال آینده در تاریخ های ۵ و ۶ خرداد در حوزه های امتحانی و آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) ۲ و ۳ تیر ۱۴۰۱ برگزار می شود.

بر اساس این تغییر زمان برگزاری آزمون ارتقاء دستیاران دندانپزشکی سال ۱۴۰۱، آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی و آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی "بورد دندانپزشکی" در سال ۱۴۰۱ تعیین شد.

تعداد ۳۳ آزمون گروه علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شوند.

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۱

_ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE "دوره ۶۶"، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
_ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی "توسط دانشگاه‌ها"، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
_ آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی، ۵ و ۶ خرداد ۱۴۰۱

_ آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی "فلوشیپ" توسط دانشگاه‌ها، ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
_ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور "دوره چهاردهم، ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
_ آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D)، ۲ و ۳ تیر ۱۴۰۱

_ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE "دوره ۶۷"، ۱۶ تیر ۱۴۰۱
_ آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی "توسط دانشگاه‌های مجری"، ۲۳ تیر ۱۴۰۱
_ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی، ۳۰ تیر ۱۴۰۱

_ آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی، ۶ مرداد ۱۴۰۱
_ آزمون ملی دندانپزشکی "۱"، ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
_ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور "۱"، ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

_ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی "توسط دانشگاه‌ها"، ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
_ آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی، ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
_ آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی، ۳ شهریور ۱۴۰۱

_ آزمون علوم پایه دندانپزشکی، آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور، ۴ شهریور ۱۴۰۱
_ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی "بورد تخصصی دوره ۶۹" و "بورد فوق تخصصی دوره ۳۶"، ۱۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
_ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE "دوره ۶۸"، ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

_ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری، ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
_ مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۱۴۰۱
_ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE "دوره ۶۹"، ۵ آبان ۱۴۰۱

_ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی "توسط دانشگاه‌ها"، ۱۰ آذر ۱۴۰۱
_ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی "بورد دندانپزشکی"، ۱۵ آذر ۱۴۰۱
_ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE "دوره ۷۰"، ۱ دی ۱۴۰۱

_ آزمون ملی دندانپزشکی "۲"، ۱۵ دی ۱۴۰۱
_ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور "۲"، ۱۵ دی ۱۴۰۱
_ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی "دوره چهلم"، ۲۹ دی ۱۴۰۱

_ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی "توسط دانشگاه‌ها"، ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
_ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری، ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
_ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE "دوره ۷۱"، ۲۷ بهمن ۱۴۰۱

_ آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی "دوره پنجاه"، ۴ اسفند ۱۴۰۱
_ آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی، ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
_ آزمون علوم پایه دندانپزشکی، آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور، ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

ویرایش احتمالی تقویم آزمون‌ها از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوان

پایان پیام/

مطالب مشابه