بخشی از امتحانات ورودی های ۱۴۰۰ دانشگاه های علوم پزشکی مجازی شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن نامه ابوالفضل باقری فرد به شرح زیر است:

رییس محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی...
معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

سلام‌علیکم

پیرو نامه شماره 500/4784/د مورخ 1400/09/29 مبنی بر لزوم برگزاری آزمونها به صورت حضوری، ضمن تاکید بر مفاد این نامه، به دلیل مشکلات موجود در تامین خوابگاه در برخی از دانشگاه ها براساس پروتکل های بهداشتی، دانشگاه ها مجاز می باشند بخشی از آزمون های ورودی های سال 1400 خود را پس از تایید در شورای آموزشی دانشگاه به صورت مجازی برگزار نمایند.

دکتر ابوالفضل باقری فرد
معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی
 وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه