"مقاومت میکروبی" ابرچالش نظام های سلامت دنیاست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد مهدی گویا در اولین جلسه کمیته کشوری مهار مقاومت میکروبی گفت: مقاومت میکروبی به یک معضل بزرگ برای کشورها و به ابرچالش نظام های سلامت دنیا تبدیل شده است، با وقوع پاندمی کرونا در دنیا تمام توجه ها به سمت این بیماری رفت و سایر مخاطرات بهداشتی خیلی کمرنگ شد، به دلیل مقاومت میکروبی اکنون برخی امراض به بیماری های غیرقابل درمان تبدیل شده اند. 
 
وی افزود: مدیریت مقاومت میکروبی در جهان با اشکالات فراوانی مواجه است و قوانین و مقررات مناسبی در کشورها برای مهار آن وجود ندارد، مقاومت میکروبی از حد گذشته و دیگر برای برخی از بیماری های نظیر سل، مالاریا، برخی از انواع اسهال و بیماری های مقاربتی درمان های معمولی پاسخگو نیست، استفاده بی رویه، نادرست و نامناسب از داروهای ضد میکروبی وضعیت را روز به روز پیچیده تر و بدتر کرده است، تهدید مقاومت میکروبی مربوط به آینده نیست و ما هم اکنون در مرکز این تهدید قرار داریم. به دلیل بی توجهی به  این مساله اکنون برخی داروها قیمت های گزافی یافته اند در حالی که هم عوارض بیشتر و هم اثربخشی کمتری نسبت به داروهای قبلی دارند.
 
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیروزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در شصت و هشتمین اجلاس جهانی سلامت که در سال 2015 برگزار شد برنامه عملیاتی مهار مقاومت میکروبی با رویکرد یکپارچه سلامت به تصویب رسید، در این اجلاس بر مشارکت سازمان بهداشت جهانی "WHO" سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد "FAO" و سازمان جهانی سلامت حیوانات "OIE" در برنامه مهار مقاومت میکروبی تاکید شد.
 
گویا گفت: باید دانش ما در زمینه مقاومت میکروبی افزایش یابد، بازتعریف نظام مراقبت میکروبی ضروری است، مصرف آنتی بیوتیک ها باید ساماندهی شود. وقتی پروتکلی برای درمان یک بیماری تدوین و ابلاغ می شود تمام مراکز بهداشتی و درمانی باید مطابق با آن عمل کنند. در جریان کووید 19 شاهد بودیم برخی ها اسم داروهایی را بردند که نه تنها در درمان این بیماری موثر نبود بلکه پروتکل ها را زیر سئوال می برد، باید کاری کنیم تا عفونتِ بیماری هایی که در برابر داروها مقاومت دارند روز به روز کاهش یابد. ساماندهی تولید دارو برای استفاده یا عدم استفاده از داروهای مقاومت میکروبی مهم است. 
  
وی بر ضرورت تشکیل، تدوین شرح وظایف و ساختار کمیته کشوری مهار مقاومت میکروبی تاکید کرد و افزود: این کمیته باید دارای زیر کمیته هایی در بخش های آموزش و اطلاع رسانی، پیشگیری و کنترل، مراقبت مصرف داروهای ضد میکروبی، پژوهش و تحقیقات باشد.
 
به گزارش وبدا رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیروزارت بهداشت در پایان در خصوص فهرست سازمان های همکار در برنامه مهار مقاومت میکروبی گفت: معاونت بهداشت، معاونت درمان، سازمان غذا و دارو، آزمایشگاه مرجع سلامت، آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو، مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور، سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست  سازمان های همکار در برنامه مهار مقاومت میکروبی هستند، تدوین سامانه مراقبت عفونت های بیمارستانی در راستای تحقق هدف پایش مقاومت میکروبی نیز درحال انجام است، نظام مراقبت مقاومت میکروبی در 8 بیمارستان منتخب اجرایی شده و در سال جاری تعداد این مراکز به 16 بیمارستان افزایش خواهد یافت.

پایان پیام/

مطالب مشابه