سند جامع سلامت استان ها تدوین می شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد اسماعیل مطلق گفت: شورای سلامت وامنیت غذائی به عنوان نماد حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در رصد و دیده بانی کارکردهای نظام ارائه خدمات سلامت وحوزه های اثرگذار در نظام سلامت ایفای نقش می کند، در واقع این شورا نقش هماهنگی، سیاستگذاری و مبدل سازی تکالیف بالادستی به برنامه های کلان برای حوزه های اجرائی وچیدمان برنامه ها وفعالیت های ملی را برای هدایت فرآیندهای اجرائی از طریق کارگروه های تخصصی عهده داراست.
 
وی افزود: نظام سلامت در کشور ما به عنوان مهمترین حوزه اثرگذار در بخش اجتماعی نظام حکمرانی می باشد و کارکردهای آن در مشروعیت بخشیدن حوزه اجتماعی و اعتماد سازی بسیار استراتژیک است، شورای سلامت و امنیت غذائی در کشور بالاترین سطح تصمیم گیری در اتخاذ روش ها و سیاست های اجرائی سلامت با مسئولیت ریاست محترم جمهوری است، این شورا دارای پتانسیل های ارزشمند در سطح ملی برای مقبولیت وحمایت طلبی سیاست هایی است که در فراهم آوردن شاخص های اثرگذار در عدالت در سلامت، کاهش فقر و نابرابری، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه می تواند بسیار اثرگذار باشد.
 
رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ضمن قدردانی از حسن اعتماد وزیر بهداشت در واگذاری مسئولیت خطیر دبیرخانه شورا به وی، سرفصل برنامه های آتی این شورا را تشریح کردف با عنایت به سیاست وزارت بهداشت مبنی بر اولویت بهداشت بر درمان باید از طریق بازنگری در سطوح پیشگیری، نسبت به تعیین کننده های اثرگذار بر سلامت توجه جدی کرد، دراین خصوص مولفه های مرتبط با پیشگیری و عوامل اقتصادی، اجتماعی اثرگذار بر سلامت SDH می تواند ترجمان روشنی از مفاهیم پایه برای مداخلات سلامت باشد. 
 
مطلق ادامه داد: تهیه و تدوین سند جامع سلامت استانها باید به عنوان استراتژی مداخلات اثرگذار واولویت بندی شده برای دانشگاههای علوم پزشکی مورد توجه قرار گرفته و الزاماً می بایست این سند در هر دانشگاه ظرف مدت سه ماه در دستور کار هیات امنا برای تصویب در درون بخشی ودر شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای تصویب بین بخشی قرار گیرد.

وی دیگر سرفصل برنامه های آتی این شورا را چنین توضیح داد: اتخاذ تصمیم و سیاست های مورد نیاز شورای سلامت وامنیت غذائی مبتنی بر شواهد و مستنداتی است که می بایست از اعتبار، ارتباط، اختصاصی بودن، توام با زمانبندی مناسب در اجرا برخوردار باشد، بنابراین ضمن تاکید بر اصلاح فرآیند تصمیم گیری و سیاستگذاری، انتظار داریم روسای محترم و تیم مدیریتی دانشگاه ها تعهد و توجه لازم به این موضوع مهم را داشته باشند، تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد در راستای برنامه ها و فعالیت ها برای نیل به اهداف پیش بینی شده از مهمترین تکالیف هر دانشگاه و مهم ترین بازار برای ارزیابی کارکردهای دانشگاه ها بشمار می آیند.
 
رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اضافه کرد: ظرفیت موجود شورای عالی سلامت و امنیت غذائی در کشور و استان و شهرستان می تواند سرمایه ای مهم برای مقبولیت و حمایت طلبی اجتماعی در تقویت و توسعه همکاری های بین بخشی وجلب مشارکت مردم وسازمانهای مردم نهاد باشد، از این رو هدف دیگر ما اینست که نگذاریم از این فرصت و سرمایه ارزشمند غفلت شود. باید با هوشمندی و تدبیر درست این ظرفیت را به سرمایه گرانبهایی حمایت اجتماعی تبدیل کنیم.

مطلق خاطرنشان کرد: تلاش دبیرخانه در دوره جدید مبتنی بر عقلانیت و خردورزی با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود أست. تلاش داریم تا با دعوت از صاحب نظران و اندیشمندان نسبت به بازتبیین تعهدات و تکالیف اسناد بالادستی اقدام کنیم، اطمینان دارم با تدبیر و درایت درست می توانیم از همه ظرفیت های بالقوه استفاده درست کرده و با این رویکرد حتما با اتکاء به الطاف و توجهات الهی در برابر همه موضوعاتی که نیاز به واکاوی و بازنویسی برای اجرا دارند موفق خواهیم شد.

به گزارش وبدا وی در پایان اضافه کرد: به شعار خواستن توانستن است معتقدیم و برای توانستن، ایجاد عزم و اراده در سرلوحه برنامه های این دبیرخانه قرار گرفته است. امید دارم با شناختی که از همه دلسوزان نظام سلامت داریم این دبیرخانه با کمک همه بزرگواران تحولات ارزشمندی را رقم خواهد زد و انشاء الله بار دیگر موضوع سلامت به عنوان یک مفهوم چند بخشی و یک محصول مشترک حوزه های اثرگذار در بخش های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وحتی سیاسی مورد توجه همگان قرار خواهد گرفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه