"فاصله ها را کم کنیم" شعار پویش ملی مبارزه با سرطان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پویش مبازه با سرطان از 8 تا 15 بهمن برگزار می شود، منظور از کم کردن فاصله ها چنین عنوان شده است: فاصله بی خبری از عوامل خطر سرطان تا دانستن آنها،  فاصله بی خبری از علایم و نشانه های سرطان تا دانستن آنها، فاصله شناسایی یک فرد مشکوک به سرطان تا تشخیص قطعی او، فاصله تشخیص تا شروع درمان، فاصله دسترسی شهرهای توسعه یافته و شهرهای کمتر برخوردار و روستاها به امکانات، فاصله درمان های روزمره تا درمان های با استاندارد بالا، فاصله  دارا و ندار، فاصله گروه های سنی مختلف به خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی، فاصله بین دسترسی به انواع خدمات تشخیصی و درمانی.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، روزشمار هفته سرطان به شرح زیر است:

_ 8 بهمن 1400 پیشگیری از سرطان با شیوه زندگی
_ 9 بهمن 1400 پیشگیری از سرطان با محیط سالم

_ 10 بهمن 1400 سرطان و اهمیت تشخیص زودهنگام آن
_ 11 بهمن 1400 سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها

_ 12 بهمن 1400 سرطان و جایگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی
_ 13 بهمن 1400 سرطان و نقش زنان و خانواده در مدیریت آن

_ 14 بهمن 1400 سرطان و نقش سازمان های مردم نهاد و خیریه
_ 15 بهمن 1400 مدیریت سرطان در کودکان و جوانان
 ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه