رعایت ۵۷ درصدی پروتکل‌های ضدکرونا در کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طبق اعلام وزارت بهداشتی ها در حال حاضر ۳۳۷ شهر در وضعیت قرمز، ۶۴ شهر در وضعیت نارنجی و ۴۷ شهر در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و دیگر هیچ شهری در نقشه کرونایی کشور آبی نیست.

با این حال اما، بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۳۰ بهمن‌ ماه ۱۴۰۰ "از ۲۰ تا ۳۰ بهمن ماه" بالغ بر ۵۷.۱۲ درصد بوده است؛ آماری که قطعا نمی‌تواند در پیشگیری از انتقال کرونا آن هم با واریانت به شدت مسری اُمیکرون موثر باشد.

روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی را از ۲۰ تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، بالغ بر ۶۰.۷۳ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۷.۸۳ درصد رعایت است و کمترین میزان رعایت هم مربوط به کارگاه ها و صنایع کوچک زیر ۲۵ نفر با ۵۴.۰۸ درصد است.

میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور نیز در این مدت، ۵۴.۸۲ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۵.۶۵ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به مراکز ورزشی با ۴۵.۸۹ درصد است.

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۳ تا ۲۷  بهمن ماه ۱۴۰۰، ۵۵.۴۳ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به ادارات و سازمان ها با ۸۵.۳۶ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به مراکز ورزشی با ۴۶.۹۶ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۳ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، ۵۹.۳۷ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۵.۶۵ درصد و کمترین میزان رعایت نیز مربوط به مراکز ورزشی با ۵۲.۵۴ درصد رعایت بوده است.

در عین حال میانگین درصد رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی کشور از ۱۳ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، ۸۵.۲۳ درصد بوده است. بیشترین میزان رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی در استادیوم با ۹۵.۶۵ درصد و کمترین میزان در کارگاه‌ها و صنایع کوچک با ۷۸.۳۷ درصد بوده است.

در عین حال طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۲۰ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مراکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ بر ۲۲۶۷۷۴ مورد بازرسی انجام شده است.

همچنین طی این مدت تعداد ۳۹۱۰۷ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۱۲۷۲ مورد از این مراکز نیز پلمب شده‌اند.

ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه