تجربیات مثبت ایران در مقابله با کرونا، در بازنشر مصاحبه ام حذف شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مصطفی قانعی گفت: در بخش اول مصاحبه کاملا به این موضوع پرداخته ام که ایران به عنوان یک کشور کاملا در تحریم و در حالیکه انتقال پول را برای ما کاملا دچار مشکل کرده بودند و همچنین امکانات ساخت واکسن را به ما نمی دادند، چگونه توانست بر کرونا غالب شود.

عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: متاسفانه موفقیت هایی که ما در این خصوص داشتیم، در عین تحریم و بدعهدی دنیا و تعمدشان بر اینکه مردم ایران را دچار مشکل کنند، از مصاحبه حذف شده است، در گزارش ارائه شده در این رسانه فقط برخی از درس آموخته ها آن هم از باب انتقادی بازنشر شده است، این شیوه درج مصاحبه حدودا یکساعتی صحیح نیست و بهتر و حرفه ای تر این بود که مصاحبه به روندی که توضیح داده ام بازنشر می شد.

وی افزود: بنده روند مصاحبه را با ارائه تجربیات مثبت ایران در مقابله با کرونا و پیروزی ما با توجه به تحریم ها و مشکلاتی که از سوی دشمنانانمان داشته ایم، آغاز کردم و در ادامه دلیل اینکه ما به این توانمندی رسیدیم را ذکر کردم که شامل شرکت های دانش بنیان و مدیریتی بود که اعمال شد و همچنین مقام معظم رهبری کمک کردند و در نهایت هم درس آموخته ها ذکر شد و بهتر بود که مصاحبه نیز به همین شیوه بازگو می شد.

به گزارش وبدا قانعی در پایان اضافه کرد: متاسفانه خبرگزاری فقط بخش آخر مطالب من را منتشر کرده است و دو بخش اول را ذکر نکردند که اینطور متبادر می شود که در طول همه گیری کرونا، سوء مدیریتی وجود داشته است که این موضوع صحیح نیست.

پایان پیام/

مطالب مشابه