زیرسویه اُمیکرون شدیدتر از سویه اصلی نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، "ماریا ون کرخوف" روز گذشته "سه‌شنبه" گفت: بر اساس نمونه های آزمایشگاهی گرفته شده از افراد در کشورهای مختلف، تفاوتی در شدت بیماری زایی BA.1 "سویه اولیه امیکرون" در مقایسه با زیرسویه BA.2 مشاهده نکردیم.

مقامات ارشد سازمان جهانی بهداشت گفت: بنابراین سطح شدت بیماری زایی که به خطر بستری شدن در بیمارستان مربوط می شود، مشابه است و این موضوع واقعا مهم است زیرا در بسیاری از کشورها گردش قابل توجهی از موارد ابتلا به BA.1  و BA.2 وجود دارد.

به گزارش هندوستان تایمز، یافته های کارشناسان سازمان جهانی بهداشت مبنی بر برابر بودن شدت بیماری زایی BA.1  و BA.2 برای کشورهایی مانند دانمارک که انتشار هر دو عامل بیماری زا را به طور گسترده تجربه کرده است، خبر خوبی خواهد بود. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه