دانشگاه های اوکراین مورد تایید وزارت بهداشت نیستند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، غلامرضا حسن‌زاده با اشاره به جنگ اوکراین و بازگشت دانشجویان ایرانی از این کشور گفت: در کشور ما رقابت سنگینی برای رشته‌هایی مانند داروسازی و دندان پزشکی در جریان است و پذیرش دانشجویان از اوکراین در دانشگاه‌های داخل به دور از عدالت آموزشی است که شعار دولت فعلی است.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت گفت: دانشگاه های اوکراین مورد تایید وزارت بهداشت نیستند، ما راهکارهایی را دیدیم تا دانشجویان اوکراینی در صورت برگشت به کشور در بعضی از رشته های کارشناسی درخواست بدهند و مورد بررسی قرار گیرد، ما برای رشته های پزشکی نیاز به تخت های بیمارستانی و شرایط آموزشی مناسب داریم و نمی‌توانیم با پذیرش دانشجو از دانشگاه‌های غیرتایید کیفیت آموزشی را تحت تاثیر قرار بدهیم.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگ، امکان تحصیل دانشجویان علوم پزشکی اوکراین در رشته‌های کارشناسی علوم پزشکی ایران فراهم شده است اما  امکان ادامه تحصیل دانشجویان در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی فراهم نیست. تعداد دانشجویان ایرانی در اوکراین ۱۴۲۴ نفر است، حدود یک هزار دانشجوی علوم پزشکی در اوکراین تحصیل می‌کنند که اغلب دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی هستند.

به گزارش فارس حسن‌زاده در پایان تاکید کرد: از سال ٢٠١٩ مصوبه بازگشت دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور لغو شده است؛ اما اکنون وزارت بهداشت برای دانشجویان اوکراین استثنا قائل شده است. دانشجویان ایرانی خارج از کشور پس از فارغ التحصیلی و ارزیابی می‌توانند در داخل کشور فعالیت کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه