تعداد شهرهای قرمز به ۲۴ شهر کاهش یافت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بر اساس جدیدترین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۲۹ به ۲۴ شهر کاهش یافت. همچنین حدود ۸۰ درصداز شهرهای کشور، وضعیت زرد و آبی، دارند.

رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کنار تکمیل واکسیناسیون، بهترین و موثرترین راه مقابله با کرونا در هر موجی از بیماری است.

در حال حاضر ۲۴ شهر کشور در وضعیت قرمز،  ۶۸ شهر نارنجی ، ۳۰۶ شهر زرد و ۵۰ شهرنیز در وضعیت آبی قرار دارد.


پایان پیام/

مطالب مشابه