وجود ۲۳۰ هزار پست خالی در وزارت بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهروز رحیمی در پاسخ به این پرسش که "سرانجام تبدیل وضعیت نیروهای مختلف شاغل در وزارت بهداشت به کجا رسید؟ گفت:‌ قریب به یکصد هزار نیرو در وزارت بهداشت داریم که به صورت قراردادی، نیروی شرکتی، طرحی اختیاری و اجباری و ... در سطوح تخصصی و غیر تخصصی و فنی فعالیت می‌کنند، حدود 230 هزار پست خالی در وزارت بهداشت بلا تصدی است، مذاکرات و مکاتبات زیادی را با سازمان امور اداری و استخدامی داشته‌ایم؛با توجه به اینکه کمبود نیروی انسانی در وزارت بهداشت مشهود و جدی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت تامین نیروی انسانی در وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در دوران همه گیری و شیوع کرونا، به شدت با کمبود نیروی انسانی مواجه بودیم که باعث شده بود با توجه به بروکراسی سخت در جذب نیروی انسانی، ناگزیر نیروهای تمدید طرح را مجدد تمدید کنیم و از طرف دیگر دغدغه رهبر معظم انقلاب بوده است که در روز پرستار به امنیت شغلی کارکنان نظام سلامت اشاره کردند.

به گزارش فارس وی در پایان افزود: درخواست ما از سازمان برنامه و امور اداری و استخدامی این است که با درخواست مجوز جذب 100 هزار نفری که از وزارت بهداشت برای آنان ارسال شده است، موافقت کنند و اجازه دهند آزمون استخدامی با اولویت مدافعان سلامتی که در دوران همه گیری ویروس کرونا ایثارگری کرده‌اند برگزار شده  و همین افراد را بتوانیم تبدیل وضعیت کنیم، تاکید قانون این است که هر استخدامی در قالب آزمون باشد و دغدغه اصلی ما ایجاد امنیت شغلی و تبدیل وضعیت این نیروهاست که باید سازمان برنامه و همچنین سازمان اداری و استخدامی نگاه ویژه تری به حوزه سلامت داشته باشند.

پایان پیام/

مطالب مشابه