امکان انتخاب صد رشته در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ابوالفضل باقری فرد گفت: بر اساس تصمیم آخرین نشست شورای پزشکی و تخصصی با حضور تمام روسای دانشگاهها و دانشکده های پزشکی سراسر کشور، محدودیت انتخاب رشته توسط دستیاران برداشته شد. 
 
معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشترادامه داد: همانطور که در دفترچه چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری آمده به جهت تسهیل انتخاب رشته بر اساس نمرات، ضرایب دروس حذف و هر داوطلب میتواند بر اساس علاقه، صد رشته را انتخاب کند، در راستای تامین متخصص در تمام نقاط کشور خصوصا استانهای کم برخوردار، در سال جاری پس از چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری برای اولین بار در کشور، پذیرش دستیار تخصصی بومی در رشته های مورد نیاز توسط دانشگاههای علوم پزشکی خواهیم داشت.

به گزارش وبدا وی در پایان افزود: یعنی ضمن تفویض اختیار به دانشگاهها در چهارچوب مشخص برای جذب دستیار بومی منطقه در رشته های مورد نیاز، این امکان فراهم خواهد شد که متقاضیان بومی در یک استان پس از طی رقابت علمی و عملی در همان استان، وارد رشته های تخصصی شده و پس از پایان دوره، به تعهدات و خدمات خود در همان متطقه بعنوان متخصص ادامه دهند، به عبارت دیگر امسال به غیر از پذیرش از طریق آزمون ملی دستیاری، انشاله پذیرش دستیار تخصصی بومی توسط بسیاری از دانشگاههای کشور خواهیم داشت.

پایان پیام/

مطالب مشابه