راه حل عبور صنعت دارو از مشکلات اقتصادی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فرامرز اختراعی گفت: تجربه گذشته هم نشان داده که افزایش نرخ ارز اثرات مستقیمی بر قیمت دارو خواهد گذاشت که دولت هم سعی بر تعدیل بخشی از این اثرات از ناحیه کاهش قیمت تولیدکنندگان خواهد داشت. بنابراین، در صورت تغییر نرخ ارز حمایتی به نیمایی علاوه بر سایر مشکلاتی که تولیدکنندگان خواهند داشت قیمت عرضه آنها نیز به همان تناسب افزایش نمی‌یابد و بحران عدم اقتصادی بودن تولید دارو، بحرانی‌تر هم خواهد گردید.

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در پاسخ به این سوال که راهکار عبور صنعت داروسازی از مشکلات پیش رو چیست اظهار کرد: سبد قیمت دارو با تعدیل قیمت برخی از داروهایی که قیمت گذاری بالا شده‌اند و در مقابل افزایش قیمت داروهای زیان ده، می‌تواند در جهت اعتدال قیمت بدون آنکه فشاری بر مردم وارد شود، اصلاح گردد، 

وی افزود: بسیاری از داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی با قیمت بسیار پایین‌تری دارند اعم از داروهای تحت لیسانس و یا داروهای برند وارداتی و همچنین داروهایی که هزینه اثر بخش نبوده و به راحتی می‌توانند با داروی مشابه ارزان‌تر جایگزین گردند، با مدیریت حذف، کاهش قیمت و جایگزینی، به حدی قابل تعدیل هستند که به راحتی می‌توانند افزایش قیمت بسیاری از داروهای زیان ده را جبران نمایند.

اختراعی تاکید کرد: در شرایطی که مسئولان دولتی مکرر بر حفظ قیمت دارو تأکید می‌کنند، اصرار مسئولین نظام دارویی بر تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی آیا دلیل اصلی نابسامانی فرآیند تولید داخلی نیست، عدم روشن بودن قیمت فروش و قیمت تمام شده دارو و زمانبر بودن کمیسیون قیمت گذاری برای تعیین قیمت‌های جدید "در صورت تغییر نرخ ارز" مهم‌ترین عوامل رکود تولید و کمبود دارو است.

به گزارش مهر رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در پایان گفت: کنترل فهرست دارویی بر اساس نیازهای درمانی به جای منافع بنگاه‌های خاص نیز از جمله روش‌های مهم کنترل قیمت دارو است، افزایش بودجه دارویی کشور در جهت ورود داروهای غیر هزینه اثر بخش، سیاست‌های بنگاه محورانه بوده و با کنترل قیمت دارو در جهت منافع ملی ناسازگار است، انتشار فهرست داروهایی که طی ٨ ماه گذشته افزایش قیمت داشته‌اند و میزان افزایش قیمت آنها نشان مناسبی از عدالت محور بودن تغییرات نمی‌دهد.

پایان پیام/

مطالب مشابه