حل مشکل کمبود متخصص با تفویض اختیار به دانشگاه‌ها برای جذب دستیار بومی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ابوالفضل باقری فرد گفت: در دولت سیزدهم وزارت بهداشت ماموریت‌هایی با هدف کمک به ارتقاء خانه های بهداشت و سیستم ارجاع در همه حوزه ها اعم از آموزش و بهداشت تدوین شده و بخش زیادی از اختیارات به دانشگاه ها تفویض خواهد شد که از مصادیق بارز آن می‌توان به پذیرش دستیار بومی در رشته های مورد نیاز هر استان اشاره کرد و انتظار می‌رود دستاورد حاصل از بومی گزینی، کمبود نیروی متخصص در سراسر کشور را تا حدود زیادی جبران کند.
 
معاون آموزشی وزیر بهداشت با تاکید بر افزایش نقش دانشگاهها و واگذاری مسئولیت به اساتید و مسئولین دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد مهمترین سرمایه کشور، دانشگاه و ارزشمندترین سرمایه دانشگاه، نیروی انسانی و اعضای هیات علمی هستند، لذا تکریم اعضای محترم هیئت علمی از وظایف حاکمیت و به ویژه در وزارت بهداشت است.
 
وی در خصوص حواشی مطرح شده درباره حقوق اعضای هیات علمی و یکسان سازی حقوق وزارت بهداشت و علوم افزود: همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی علوم پایه با وزارت علوم، با همکاری و حمایت وزیر محترم بهداشت در حال انجام است و از نظر وزارت بهداشت هیچ تفاوتی بین اساتید علوم پایه و بالینی وجود ندارد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و جدا کردن آنها از هم به صلاح کشور نیست و به جدیت موضوع را پیگیری می‌کنیم تا مشکلات برطرف شود.
 
به گزارش وبدا باقری فرد در پایان گفت: روز معلم و مقام استاد را سپری کرده‌ایم، استاد نمونه فردی است که دانشجویی را تربیت کند که مهارت دانشجو اش بهتر از خودش باشید باید اساتیدی در دانشگاه ها جذب شوند که از نظر تعلیم و تربیت، الگو باشند تا سلامت معنوی که خلاء موجود در جامعه بشری است جبران شود، فرایند جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی بازبینی شده است تا بر اساس معیارهای واقعی فرآیند جذب و ارتقا انجام شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه