پوشش بیمه‌ای مادران باردار فاقد بیمه درمانی بدون انجام آزمون ارزیابی وسع
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدمهدی ناصحی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش بیمه‌ای مادران باردار فاقد پوشش بیمه تا پایان دوران شیردهی و فرزندان آنها تا پنج سالگی بدون آزمون وسع اقدام کند، در راستای بند ۱ سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ارتقاء بالندگی و جوان سازی جمعیت با هدف افزایش نرخ باروری و با استناد به تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به دنبال تصویب هیات وزیران، خدمات ناباروری از تاریخ اول آذر سال ۱۴۰۰ در تعهد سازمان های بیمه گر قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: براساس تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، زوجین می توانند از خدمات سه دوره ناباروری در طول یکسال شامل IVF، ICSI،  IUI و FET  با پوشش بیمه ای ۹۰ درصد تعرفه بخش دولتی در مراکز ناباروری دولتی و ۹۰ درصد تعرفه بخش عمومی غیر دولتی در بخش های عمومی غیر دولتی، خیریه، موقوفه و خصوصی بهره مند شوند، در همین راستا زوجه می تواند تا سن ۴۹ سال تمام و زوج تا زمانی که قدرت باروری دارد، این خدمات را دریافت کند.

وی افزود: برای جبران خسارت افرادی که بابت خدمات ناباروری به مراکز غیر طرف قرار داد مراجعه کردند، هزینه در قالب پرونده خسارت متفرقه پرداخت می شود، همچنین جهت رفاه بیشتر و دسترسی آسان تر و عدالت در سلامت، بیمه شدگان روستایی، نظام ارجاع ۱ و صندوق بیمه همگانی جهت اخذ خدمات ناباروری معاف از رعایت سیستم ارجاع هستند، پرداخت هزینه های دارو، پاراکلینیک و تجهیزات پزشکی مرتبط با خدمات ناباروری به صورت ۹۰ درصد تحت پوشش بیمه قرار دارد، ضمن اینکه فرآیند دسترسی خدمات ناباروری و داروهای تخصصی آن برای زوج های نابارور در نقاط مختلف کشور تسهیل شده است.

ناصحی گفت: طبق بررسی های انجام شده از اول آذر ماه تاکنون، تعداد سه هزار و ۴۲۰ بیمار برای دریافت خدمت دارو، تعداد یکهزار و ۱۷۳ بیمار جهت دریافت روش های تخصصی کمک باروری نشاندار شده اند، همچنین ۲۵۸ پزشک در ۱۹۶ مرکز ناباروری ارایه خدمت نموده و بر بیماران نشان ناباروری زده شده است،ر با توجه به مهم ترین تغییرات دستورالعمل خرید راهبردی ناباروری در سال ۱۴۰۱، ایجاد دسترسی به مراکز ناباروری و پزشکان ارایه دهنده خدمت، جهت نشان دار کردن بیمار و تبادل الکترونیکی اسناد ناباروری، و افزایش سن زوجه نابارور برای دریافت خدمت از ۴۵ سال به ۴۹ سال نمونه ایی از این تغییرات است.

به گزارش ایرنا مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در پایان با اشاره به اینکه تعرفه خدمات کمک باروری از حالت گلوبال خارج شده و به صورت پرداخت تعرفه به مراکز درمانی بر اساس کدهای کتاب ارزش نسبی تغییر کرده است و پرونده های مراکز درمانی در قالب پرونده بستری موقت تنظیم خواهد شد تاکید کرد: لیست داروها، تجهیزات، پاراکلینیک مرتبط با خدمات کمک باروری که با پوشش ۹۰ در صد در تعهد بیمه قرار گرفت، همچنین افرادی که دچار سقط مکرر شده و دارای فرزند نشده نیز در شمول استفاده از این دستورالعمل قرار گرفته و می توانند از خدمات کمک باروری استفاده کنند، جنبه های درمانی خدمات شخص ثالث یعنی رحم اجاره ای و جنین اهدایی در تعهد قرار دارد، ولی پرداخت اجاره یا خرید جنین به عهده زوجین نابارور بوده و در تعهد بیمه نیست.

پایان پیام/

مطالب مشابه