۲۰ فوتی در هفته‌ای که گذشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۲۱ همه‌گیری، نشان می‌دهد که در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۸۹۲ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۱۹۸ و تعداد موارد فوت جدید ۲۰ نفر بوده است.


بررسی روند همه‌گیری کرونا در هفته سوم خرداد ماه در کلیه استان‌های کشور

تهران

در استان تهران در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۸۶ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۵۷ نفر و تعداد فوتی‌های جدید هفت نفر بوده است.

همچنین در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر بوده است.  

یزد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش یافته و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر بوده و مرگ‌ومیر استان صفر شده است.

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری افزایش مختصر داشته و فوت استان ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری افزایش مختصر و فوت استان ثابت بوده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

قزوین

در هفته اخیر موارد بستری افزایش مختصر داشته و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و مورتالیتی استان صفر بوده است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.  

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر صفر بوده است.

ایلام

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.  

لرستان

موارد بستری و فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر بوده است.  

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش مختصر داشته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر صفر بوده است.  

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر صفر بوده است.

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان کمتر از متوسط کشور است.  

خوزستان

در این هفته موارد بستری افزایش داشته و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری بیش از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر صفر بوده است.  

اصفهان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ‌ومیر استان بیش از متوسط کشور بوده است.  

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری افزایش یافته و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.  

فارس

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و مورتالیتی استان صفر بوده است.  

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری ثابت مانده و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری ثابت مانده و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ‌ومیر بیش از متوسط کشور بوده است.

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

سمنان

روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.  

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش مختصر داشته و فوت استان ثابت بوده است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و مورتالیتی استان صفر بوده است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری ثابت مانده و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و مورتالیتی استان بیش از متوسط کشور بوده است.  

همدان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

گلستان

موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان صفر بوده است.

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

بوشهر

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری کمتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر بیش از متوسط کشور بوده است.  

زنجان

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان ثابت بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.  

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان صفر بوده است.

در عین حال بر اساس اعلام وزارت بهداشت، ‌ در هفته اخیر مصادف با هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۱، کاهش و ثبات بیماران بستری در ۲۱ استان کشور، افزایش در ۴ استان کشور و همچنین افزایش مختصر در شش استان دیگر گزارش شده است.

همچنین کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی در هفته اخیر در ۲۹ استان کشور گزارش شده است.

ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه