تعداد تست های بیماری کرونا باید افزایش پیدا کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید سوری گفت: متاسفانه به دلیل عادی انگاری میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی مانند زدن ماسک در کشور کاهش پیدا کرده است. معتقدم یکی از علت های ساده انگاری، کاهش مرگ و میر و تعداد بستری های مبتلا به ویروس کرونا است.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: مطالعات نشان می دهند که باید نظام مراقبتی و ژئومیک فعال تر باشد و تعداد تست های بیماری کرونا نیز افزایش پیدا کند، توالی یابی به خصوص در مناطقی که احتمال بروز طغیان است، باید بیشتر از سایر استان ها انجام شود. در حال حاضر باید کنترل تردد مسافران به ویژه به کشورهای همجوار بیشتر شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی در پایان افزود: در حال حاضر واریانت غالب در کشور همان امیکرون است. هرچه تعداد موارد مثبت شناسایی شده افزایش پیدا کنند، به همان میزان موارد بستری و حتی احتمالا مرگ و میر نیز می تواند بیشتر از گذشته شود، در هنگام بروز یک اپیدمی بابد تمام موارد مرگ و میر و بستری ها در مراکز درمانی سراسر کشور به طور جدی کنترل و رصد شوند. رنگ بندی و مبنای تصمیم گیری ها باید بر اساس میزان مبتلایان باشد تا نتیجه گیری ها دقیق تر باشند.

پایان پیام/

مطالب مشابه