حکم محرومیت از آزمون برای پذیرفته شدگان دندانپزشکی ابطال شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حکم محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته شدگانی که در زمان تعیین شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام برای شروع دوره اقدام نکرده اند و محرومیت به مدت دو سال برای پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره انصراف می‌دهند، ابطال شد.

بر اساس رای شماره ۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع "ماده ۳۰ آئین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی که متضمن ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای آن دسته از پذیرفته شدگانی است که در زمان تعیین شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام برای شروع دوره اقدام نکرده اند و همچنین متضمن ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای آن دسته از پذیرفته شدگانی است که پس از شروع دوره انصراف می‌دهند، ابطال شد".

این رای بر مبنای رسیدگی به شکایت یکی از متقاضیان صادر شده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

اولاً براساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است برای عموم افراد و منع آن برمبنای قسمت اخیر ماده "۱" قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکانپذیر نیست.

ثانیاً شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برمبنای ماده ۱۲ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ تشکیل شده و وظایف و اختیارات شورای مزبور طی ۷ بند در ماده ۱ قانون اخیرالذکر احصاء شده و از هیچ یک از بند‌های مذکور، صلاحیت ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته‌شدگانی که در زمان تعیین‌شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام برای شروع دوره اقدام نکنند و همچنین ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای پذیرفته‌شدگانی که پس از شروع دوره انصراف دهند، استنباط نمی‌شود.

ثالثاً ایفای وظیفه "تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص" که مطابق بند ۴ ماده ۱ قانون یادشده به شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی واگذار شده، مجوزی برای ایجاد تضییق جهت شرکت در آزمون سال بعد از سال قبولی ندارد و صرفاً متضمن اختیار شورای پیش‌گفته نسبت به تعیین کیفیت برگزاری آزمون، سرفصل دروس و مـواد امتحانی، دفعات برگزاری و سـایر مـوارد مشابه است.

بنا به استدلال‌های فوق که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ماده "۳۰" آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی که متضمن ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که در زمان تعیین‌شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام برای شروع دوره اقدام نکرده اند و همچنین متضمن ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که پس از شروع دوره انصراف می‌دهند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوان

پایان پیام/

مطالب مشابه