آموزش پزشکی ایران مورد تایید فدراسیون جهانی آموزش پزشکی است
 به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ابوالفضل باقری فرد در دومین کارگاه اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: در وزارت بهداشت برنامه ای با عنوان طرح تعالی و عدالت در نظام سلامت اجرا شده است که در آن مجموعه، معاونت آموزشی نیز برنامه تعالی، عدالت و بهره وری در آموزش را در دستور کار خود دارد.
 
وی با اشاره به این موضوع که یکی از محورهای مهم فعالیت معاونت آموزشی وزارت بهداشت بحث بین المللی سازی است اظهار کرد: با توجه به ظرفیت کشور در حوزه آموزش، بین المللی سازی باید از نظر کیفی و کمی توسعه یابد، یکی از قدم های مهم دراین راه، بخش اعتباربخشی بین المللی است. این یک افتخار برای کشور در خصوص پزشکی عمومی کشور است که از نظر بین المللی مورد تائید فدراسیون جهانی آموزش پزشکی WFME  است.
 
به گزارش وبدا معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان در تشریح نیاز به اعتبار بخشی در بحث آموزش گفت: اعتباربخشی باعث تقویت زیرساخت ها و ارتقاء آموزش می شود. همچنین اعتباربخشی بین المللی زمینه ساز تبادل دانش بین ما و کشورهای دیگر است، امیدوارم در فرصتهای آتی بتوانیم اعتباربخشی بین المللی را توسط شرکت های معتبر با تائید وزارت بهداشت انجام  داده و در رتبه بندی های بین المللی جایگاه کسب کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه