توضیح وزارت بهداشت در خصوص آزادسازی مدارک فارغ التحصیلان
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید امیر پاشا طباییان گفت: محدودیت آزادسازی مدارک برای هیچ گروهی وجود ندارد و همه افراد می‌توانند بعد از گذراندن طرح قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان و یا تعهد خدمت، مدرک‌خود را آزاد کنند، کسانی که قصد تحصیل در رشته پزشکی و پیراپزشکی دارند، بر اساس قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان متعهد به خدمت به وزارت بهداشت هستند. همچنین افرادی که تخصص و فوق تخصص می‌گیرند هم متعهد به خدمت در وزارت بهداشت هستند.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: کسانی که تعهد خدمت به وزارت بهداشت دارند و از امکانات این وزارت خانه استفاده می‌کنند و در بیمارستان‌های تابعه تحصیل کرده‌اند باید حتماً تعهدات خود را بگذرانند تا بعد از اتمام تعهدات مدرک خود را آزاد کنند. این قانونی است که در سال های گذشته تصویب شده  و محدودیت خاصی ندارد، طبق قانون هر فرد بعد از گذراندن طرح قانون پزشکان و پیراپزشکان و یا انجام تعهدات قانونی، می‌تواند مدرک خود را دریافت کند.

وی افزود: طبق قانونی که از قبل وجود داشته، اگر در کشور رشته‌ای مورد نیاز باشد، فرد می‌تواند قبل از انجام‌ تعهدات قانونی خود با گذاشتن وثیقه در خارج کشور، ادامه تحصیل دهد و بعد از اتمام دوره تحصیلات به ایران بازگردد و تعهدات خود را انجام دهد،در حال حاضر با توجه به اینکه تمامی رشته ها و امکانات درکشور وجود دارد، فقط برای تعداد محدود رشته که اعلام نیاز شده، فرد می‌تواند قبل از انجام تعهدات و برای ادامه تحصیل در سایر کشورها وثیقه بگذارد.

به گزارش ایسنا طباییان در پایان با بیان این نکته که قانون جدیدی  تصویب نشده است اضافه کرد: لازم به ذکر است این قانون از قبل وجود داشته و در مقطعی عملی نمی‌شده، ولی در حال حاضر باید توجه کرد که بحث گذاشتن وثیقه برای ادامه تحصیل در خارج از کشور طبق قانون فقط برای رشته‌های اعلامی وزارت بهداشت است که از سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت قابل مشاهده خواهد بود.

پایان پیام/

4 نظر

مطالب مشابه